is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding der geneesmiddelenleer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ 226.

ZEEPWORTEL. RADIX SAPONARIAE.

Bot.afkomst. Van de sapoiiaria ofjicinalis X. 2. Caryophyllaceae, welke overal in Europa groeit.

Nat. eig. n". 202.

Bestandd. Saponine, hars, gom, zetmeel, zouten.

Phys. werking. Komt veel met die van de chelidonium overéén.

Geneesk. aanw. Vroeger in dezelfde gevallen als de chelidonium, thans alleen als bijvoegsel bij het decoctum lignorum enkele malen nog in gebruik.

Vorm en gifte. In afkooksel 2—4 drachm. op 8 ons coll.

Met dit raiddel komt in werking eenigzins overéén.

De goudsbloem zoowel het kruid als de bloembladen (n° 272) van de calendula ofjicinalis XIX. 4. Synanthereae, eene in Zuid- cn Midden-Europa groeijende plant.

Bestandd. Een eigene scherpe extraetiefstof (calenduline), bittere extractiefstof, eiwit, gom, appelzure zouten en een spoor van vlugtige olie.

Dit middel vroeger bij poortaderbloedsophooping en slepende leverontsteking gebruikt, werd later aangeprezen als eigen middel bij kanker kwaad sappigheid met baarmoeder of mamklierkanker (westring, hesse, stein, enz) zoowel inals uitwendig; uitwendig daarenboven bij kropzeerige klierzwellingen.

Vorm en gifte. Het versch uitgeperste sap 1—2 drachm. p. d. inwendig, tevens uitwendig aan te wenden. In aftreksel |—1 ons op 8 ons coll. Het extract in pillen 5—10 gr. p. d. en tevens uitwendig in zalfvorm 1—2 drachm. op 1 ons vet-

DERDE KLASSE.

SCHERPE GENEESMIDDELEN.

(medicamenta achia).

§ 227.

ALGEMEENE BESCHOUWING.

Onder de benaming van scherpe geneesmiddelen, verstaan wij de zoodanige, welke hunne werkzaamheid te danken hebben aan een bestanddeel, dat instaat is om in eenigzins groote hoeveelheid of onder zekere omstandigheden aangewend, ontsteking van het weefsel waarop het wordt aangebragt voort te brengen. De scheikundige aard van deze bestanddeelen is verschillend, som-