is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding der geneesmiddelenleer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vorm en gifte. In poeder en pillen 5—15 gr. p. d.

Aanm.

De scammonium kan eveneens als de jalappe met chloretum hydrargyrosum verbonden worden, dat naardien de scammonenm volstrekt geene smaak lieeft somtijds te verkiezen is, de gifte moet echter altijd veel kleiner zijn dan die van de pulv. rad. jalappae.

Met de scammonia komen nog eenige zeldzamer aangewende scherpe'purgeermiddelen, in werking overée'n, en wel.

a. De wortel van de convolvulus soldanella V. 1. Convolvulaecae, welke in Zuid-Europa groeit.

b. De wortel van de convolvulus turpethum V. 1. Convolvul'aeeae, welke in de West-Indien en op het eiland Ceylon voorkomt.

c. De scammonium gallicum van de cynanchum Monspeliacum V. 2. Aselepiadeae, welke in het Zuiden van Frankrijk groeit.

d. De wortel van de convolvulus sepium en arvensis V. l. Convolvulaceae, welke in Europa overal groeit.

§ 250.

GUTTEGOM. GUMMI GUTTA.

Bot. afkomst. Het opgedroogde sap, dat uitvloeit, uit insnijdingen in den bast vermoedelijk van den hebradendron gumbogiodes of garcinia gambogia XXI. 13. Guttiferae , eenen boom, welke in OostIndien vooral in China, Siam en op het eiland Ceylon groeit, gemaakt.

Nat. eig. n°. 464.

Bostandd. Hars (gambogia zuur), gom, zetmeel.

Pliys. werking. .Komt met die der scherpe purgeermiddelen in het algemeen, zie § 245, alleen wil men dat dit middel tevens pisdrijvend zoude zijn.

Geneesk. aanw. In dezelfde gevallen waar jalappe en scammonium te pas komen, vooral echter bij lijdelijke weizucht en bij lintwormdoodende middelen.

Vorm en gifte. In poeder, pillen of slikbrokken {—3 gr. p. d., bij de lintwormbehandeling zelfs 5—10 gr. p. d.

§ 251.

KOLOKWINTAPPEL. POMUM COLOCVNTHIDIS.

Bot. afkomst. Het gedroogde merg van de geschilde vrucht