is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding der geneesmiddelenleer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZEVENDE KLASSE.

METAALAARDIGE MIDDELEN. MEDICAMENT A METALLICA.

§ 356.

ALSEMEENE BESCHOUWING.

Bepaling. In deze klasse zijn alleen die metaalbereidingen of in geneeskrachtige werking daarmede overéénkomende stoffen opgenomen, welke als geneesmiddel gebruikt worden, doch niet als vergoedingsmiddelen van de bewerktuiging dienen, die welke daartoe strekken kunnen, zijn in de eerste hoofdafdeeling behandeld geworden.

Phys. werking. De metaalbereidingen ondergaan in de bewerktuiging grootendeels groote veranderingen, zoowel in het darmkanaal, als later in het bloed opgenomen, zoodat eensdeels deze veranderingen, anderdeels de werking der middelen op de bewerktuiging zelve, moeten worden nagegaan.

1°. De veranderingen welke de middelen ondergaan.

De inwendig genomene metaalbereidingen kunnen reeds in den mond door het speeksel en mondslijm scheikundige veranderingen ondergaan, bovenal echter heeft zulks in de maag plaats. In de ledige maag aangebragt, bevorderen zij de afscheiding van de wanden, waarbij door het in de afscheidingsvloeistof aanwezige melkzuur vele derzelve oplosbaar gemaakt worden; in de gevulde maag verbinden zich de meeste metaalverbindingen met een of andere in de maag opgeloste eiwitverbinding (pepsine) om z. g. metaalpeptonen te vormen; deze alzoo gevormde verbindingen zullen dan zooveel te gemakkelijker in het bloed opgenomen worden. Naarmate nu zoodanige metaalpeptonen meer oplosbaar zijn, zullen zij langer in het ligchaam verwijlen, sterker en als bij ophooping (cumulatief of cumulerend) werken. Van eene andere zijde kunnen echter ook onoplosbare verbindingen in de maag gevormd worden en zeer vergiftige stoffen op die wijze, voor de bewerktuiging volstrekt onschadelijk blijven (bunzen en kükschnek). Wanneer