is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding der geneesmiddelenleer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3 deelen nitras kalicus, 10 deelen jodium purum eu mucilag. gummi arabici zooveel noodig is om 20 koekjes te maken), de bij het in brandsteken zich ontwikkelende damp, wordt ingeademd.

4. Jodii oleum (1 deel jodium op 15—20 deelen oleum amygdalarum dulcium), bij kropzeerige kwaadsappigheid (marchal de calvi) en bij tertiaire syphilis (ricord) zeer aanbevolen, 10 20 dr. p. d.; ook is het oleum jodii door sommigen (marchal en pebsonne) ter vervanging van den levertraan aangeprezen.

5. Linimentum jodatum ^mac byarmid; 16 gr. jodium op 1 ons oleum olivarum of jecoris aselli.

§ 370.

jodkalium. jodetüm kalicum p. n.

Gelijkb. namen. Kalium iodatum, iodetum s. ioduretum kalii, kali hjdrojodicum, hydroiodas kalicus s. potassae.

Nat. eig, n". 93.

Bestandd. K J2.

Phys. werking. Die van het jodium in het algemeen; minder scherp-prikkelend dan de jodium zelve en meer zeker de opvolgende werking voortbrengende, wordt het met regt boven alle jodiumbereidingen verkozen.

Geneesk aanw. In al die gevallen, in welke het jodium aangewend wordt.

Vorm en gif te. Inwendig in water of in spiritus vini dilutus opgelost 2 gr. p. d.; uitwendig alleen of met jodium verbonden, zie § 369, in oplossing tot baden, omslagen, wassching, oogwater, keelspoeling 20 gr. op 1—3 ons water of in zalf 20 gr. op 1 ons axungia; endermatisch 1 — 2 gr. p. d.

Verbindingen. Met opium of met extractum hyoscyami nigri; met gummi arabicum, om de prikkelende werking op de maag te verminderen.

Bereidingen.