is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding der geneesmiddelenleer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voldoet, de tijdelijke hindernis in het zien door de langdurende oogappelverwijding voortgebragt, wordt daardoor belangrijk verminderd, zoo niet geheel voorkomen. Uit het medegedeelde zijn de volgende bepalingen ontleend :

1. Een druppel eener oplossing van 4 gr. sulphas atropinicus op 2 drachm. aqua distillata is voldoende om de verwijding te erlangen, voor kunstbewerkingen op het oog en oogziekten of gebreken, vereischt.

2. Bij het onderzoek der oogen, neemt men 1 deel van deze oplossing op 15 deelen aqua distillata, waarvan 1—2 dr. aangewend worden, 30—45 minuten daarna volgt de noodige verwijding, welke gewoonlijk slechts 24 uren duurt.

3. Wanneer men 1 deel van de oplossing op 80 deelen water neemt, volgt binnen 30 — 60 minuten genoegzame oogappelverwijding en duurt slechts 8—36 uren; deze laatste aanwendingswijze wordt door donders bij het onderzoek de verkiesselijkste geacht.

Op pag. 287 bij <$ 273.

Mandragorawortel, radix mandragorae.

Bot. afkomst. Yan de Atropa mandragora vernalis V. 1. Solanaceae, eene plant, welke in Midden-Azië en Zuidelijk Europa groeit.

Phys. werking. Yerdoovend-vergiftig, in kleine hoeveelheid pijn en krampstillend; in verschen toestand hevige braking en buikloop veroorzakende.

Geneesk. aanw. Inwendig bij vergiftiging met arsenik, in den verschen toestand; vroeger bij lijders bij welke men belangrijke heelkundige kunstbewerkingen bewerkstelligen wilde.

Uitwendig bij hevige pijnen in pappen toegevoegd aan andere kruiden (trousseau en pidodx).

Het kruid is, in den bloeitijd ingezameld, bij de turksche tabak (Thumpecld) gevoegd, een belangrijk opwekkend, later bedwelmend middel (landerer).