is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen tot de geneeskundige topographie en statistiek van Gouda

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en ten Noorden de droogmakerijen van Zevenhuizen, Noord-W addinxveen en Hazerswoude, die de aanzienlijke oppervlakte van duizenden bunders beslaan, en sedert eene reeks van jaren bebouwd worden; de petten van Waddinxveen, en de plassen van Nieuwerkerk en Kralingen, welke laatsteri zich tot in de nabijheid van Rotterdam uitstrekken.

Gouda, in eene vlakte gelegen, ligt voor alle winden open en bloot: gewis een groot voorregt in eenen moerassigen omtrek, waardoor de ophooping en de stilstand van schadelijke uitwaseming verhinderd en de dampkring dikwijls veranderd en ververscht wordt. Aan de rivier den IJssel gelegen en door de Gouwe doorsneden, heeft zij door sluizen bij en in de stad met de eerste, en door de sluizen van Gouwsluis onder Alphen met den Rijn en het Haarlemmermeir gemeenschap. Daar de Gouwe en het waterschap van Gouda tot boezem verstrekt van vele tusschen Ijssel en Rijn gelegene polders, zoo heeft dit ten gevolg, dat de stad met haar laagste gedeelte van drie tot vier voet boven de omliggende landvlakte verheven ligt.

Gevoegelijk kan men de stad in het hoogcr en in het lager liggende gedeelte onderscheiden. Tot het eerste behooren het Yeerstal, de Haven, beide gebouwd op de voortzetting van den hoogen Schielartdschen zeedijk, en de Gouwe, minder hoog dan de Haven, gebouwd op de voortgezette bedijking van de Rivier de Gouwe. Al de andere straten, grachten en pleinen behoo-