is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen tot de geneeskundige topographie en statistiek van Gouda

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de prijzen zijn matig. Behoefte en armoede alleen brengen die van mindere hoedanigheid , de poters en het kriel, aan den man.

Toezigt of politie-verordeningen, om de ingezetenen tegen bedrog en afzetterij te waarborgen, bestaan er niet: al wat er komt, kan en mag verkocht worden, onverschillig hoe en wat het zij, indien de pachter slechts de pacht ontvangt. De naauwkeurigheid zonder vexatiën, die bij de invordering plaats heeft, bewijst, dat men de sluikerij weren kan, wanneer men wil. Waarschijnlijk is de aardappel het eenig belast voorwerp, waarmede geen smokkelhandel gedreven wordt. Het is ligter en gemakkelijker eenige ankers wijn of vaten genever te smokkelen, dan een maal aardappelen te genieten, waarvan geene belasting betaald is. In twee voorafgegane §§ is de hoeveelheid brood en vleesch aangewezen, die te Gouda aan een' mensch tot levensonderhoud ten deel valt, alsmede het getal der bevolking , waarvan weinig of niets van die voedsels te goede komt. De aardappelen zijn het, die het volk, in massa beschouwd, moeten voeden en aan al zijne behoeften voldoen; en dit voedsel is met eene belasting bezwaard, die, hoe gering zij dan ook zijn moge , door den behoeftige voor het meerendeel moet geboet worden. Geenen aardappel kan de hongerende arme in den mond nemen, zonder belasting te betalen; voor geenen halven stuiver genever kan de arbeidsman tot verkwikking gebruiken, de eenige voor hem verkrijgbaar, zonder meer dan de helft aan s Rijks-