is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen tot de geneeskundige topographie en statistiek van Gouda

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7

gunsten trachten te bejagen, en meer door eigenbaat, dan door de zucht om pligten voor het algemeen welzijn te vervullen, gedreven worden; zoolang de gouvernementen niet krachtig met onschendbare wetten tusschen beiden treden, zoolang ook zal ons armwezen (ik spreek niet alleen van Gouda, maar in het algemeen) ondoelmatig zijn en blijven; men zal sommen verspillen zonder vrucht, de bedelarij bevorderen, en de zedelijke waarde van den mensch lager doen dalen.

§ 17. GENEESKUNDIGE DIENST.

Tot uitoefening der geneeskunst zijn hier vijf Med. Doctoren gevestigd, waarvan twee als stads Doctoren eene vaste jaarwedde genieten; zij zijn aangesteld om de huiszittende armen en de zieken in het Weeshuis en in de Gasthuizen te behandelen. Het Oude-mannenhuis heeft zijnen Doctor en het huis van Opsluiting voor vrouwelijke gevangenen wordt door den Arts van het Garnisoen verzorgd. Heel- en Vroedmeesters zijn er vier, van welke één als Stads- Heel-, en een andere als Stads-Vroedmeester, vaste jaarwedden genieten; in de Godshuizen worden de heel- en vroedkundige hulp vorderende lijders door de daartoe aangestelde kunstoefenaren behandeld. StadsVroedvrouwen zijn er vier, welke van stadswege eene zeer ruime bezoldiging genieten, maar die , geene stedelijke instructiën hebbende, hare ambts-

6*