is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen tot de geneeskundige topographie en statistiek van Gouda

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de algemeene invoering der vaccinatie in Duitschland, Frankrijk, en Engeland jaarlijks 1,900,000 thans bedraagt het getal der overledenen in die drie rijken jaarlijks 1,200,000.

§ 24, ZIEKTEN TE GOUDA.

In den bepaaldsten en juisten zin des woords bestaan te Gouda geene endemische ziekten. Evenmin epidemische, welke hier te lande uitsluitend heerschen. Ten aanzien der sporadische, der acute en der chronische ziekten vinden hier, in vergelijking met andere Zuid- en Noordhollandsche steden en plaatsen, geene buitengewone of in het oogloopende afwijkingen plaats. Hetzelfde geldt van de staande ziekte gesteldheden, als ook van die, welke met de jaargetijden en de weêrsgesteldheden wisselen en elkander vervangen. Bij mijne komst te Gouda, vóór 40 jaren, waren de rot- en zenuwachtige ziektegesteldheden de heerschende. Na het jaar 1813 ontwikkelde zich hier, gelijk elders, de ontstekingachtige geaardheid; — met afwijkende ontwikkeling van het zinkingaardige-, gastrische- en zenuwachtige karakter, in de epidemie van het voorjaar van 1821 en in den zomer en herfst van het jaar 1836. Na het jaar 1833 begon de ontstekingaardige ziektegesteldheid terug te treden , allengskens verzachtend, overgaande in het zinkingaardige rheumatische karakter, met steeds menigvuldiger worden der gastrische complicatiën; in de twee laatste jaren genegen om het zenuwachtige karakter aan te nemen.

6*