is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen tot de geneeskundige topographie en statistiek van Gouda

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

digheden van het gewone dier ziekten, maar volgen in verhouding, beloop, toevallen, gevaar en sterfte al datgene, wat in de andere gewesten en plaatsen van dit koningrijk wordt waargenomen. Van de koortsen komen de Typhus (in alle gedaanten en wijzigingen), de zinking- en rheumatische-, de tusseheiipoozende koortsen en de koorts der kraamvrouwen niet zelden voor. Onder de Ontstekingen zijn die der oogen, der keel, der borst- en buikingewanden de meest voorkomende. De Hydrocephalus acutus en Croup komen te onregelmatig, om ze aan berekening te onderwerpen. Vaak verloopt er een lang tijdvak, zonder dat men deze ziekte ziet of er iets van hoort; terwijl op eenen anderen tijd, gelijktijdig of kort achtereenvolgend, onderscheidene, (ja vele gevallen, mag men zeggen, wanneer men de zeldzaamheid dezer ziekten in aanmerking neemt) voorkomen. Want niet alle ziekten drasren de

O

namen van dat, wat zij zijn. De reeksen van genezingen , welke aan het geneeskundig publiek van tijd tot tijd worden medegedeeld, wekken gewis bij de meeste practisch ervarene geneesheeren, die het gevaar, dat den waren Hydrocephalus acutus en Croup vergezelt, kennen, een' billijken twijfel aan de echtheid van menig eene waargenomene genezing op. Zinkingaardige en rheumatische aandoeningen van al de slijm en vezelweefsels behooren tot de meest heerschende ziekten. Bloedspuwing en Bloedbrakingen worden niet buitengewoon veelvuldig gezien; Neusbloedingen en Haemorrhagia uteri, zijn,