is toegevoegd aan uw favorieten.

Omtrent den ballistometer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mc evenwijdig aan W, zoo ziet men dat de eerste component afplatting van den bol, de tweede een door wrijving beïnvloede voortbeweging in de richting Mc bewerkt. Mb = v' en Mc = v . v" is onveranderd en v' is omgezet in een snelheid van gelijke grootte doch in tegenovergestelde richting, zoo de bol volkomen elastisch is; dus zal de hoek van terugkaatsing gelijk zijn aan den hoek van botsing. Zoo deze niet elastisch is, dan zal er geen terugkaatsing plaats vinden. Zoo deze onvolkomen elastisch is, dan is de terugkaatsingshoek daarmede evenredig.

Fig- 3. Scheeve centrale botsing