is toegevoegd aan uw favorieten.

Omtrent den ballistometer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SAMENVATTING

In de laatste jaren werd een nieuw beginsel van spanningsbepaling van het oog ingevoerd, nl. een ballistische methode in tegenstelling met de tot nu toe gebruikte statische methode. Schrijver heeft zich ten doel gesteld de theoretische grondslagen van den ballistischen tonometer nader uit te werken en experimenteel te toetsen.

Hoofdstuk I geeft een kort overzicht van de ontwikkeling der ballistische tonometrie in spierphysiologie en oogheelkunde.

In hoofdstuk II worden grondbeginselen der botsingsmechanica behandeld en op grond daarvan wordt vastgesteld dat voor toegepaste ballistische tonometrie van het oog slechts de rechte centrale botsing in aanmerking komt.

In hoofdstuk III wordt een korte beschrijving gegeven van den ballistischen tonometer van Weve, waarmede de schrijver zijn onderzoekingen heeft verricht.

In hoofdstuk IV worden door experimenteel onderzoek de factoren nagegaan, die de ballistische reactie van het phantoomoog bepalen.

In hoofdstuk V wordt een nieuwe grootheid in de ballistometrie ingevoerd, die als maat voor den ballistometeruitslag gebruikt kan worden en ons in staat stelt uitslagen van verschillende ballistometers onderling te vergelijken.

In hoofdstuk VI wordt de nieuwe ballistometer aan eenige