is toegevoegd aan uw favorieten.

De behandeling bij acute infectieziekten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

scheikundig middel te vinden, dat op onschuldige wijze het lichaam steriliseert. Het ideaal van Ehklich: een scheikundige stof, die parasitotroop maar niet organotroop is, blijft nog altijd een.... ideaal. Het sanocrysine-enthusiasme van eenige jaren her, is als een aangeprikt kermisballonnetje ineengezakt; van de schitterende resultaten uit den enthusiasten tijd, hoort men niets meer; ernstige onderzoekers kunnen nu rustig de waarde van het middel onderzoeken, niet meer gestoord door opwindende krantenberichten.

Meer algemeen dan de antibacterieele sera, worden de antitoxische sera toegepast; misschien is evenals bij de vaccins het oudste middel nog altijd het beste. Reeds in 1890 deelde von. Behring mede, dat het serum van dieren, die met stijgende hoeveelheden diphtherietoxine waren ingespoten, in staat was, andere dieren tegen een doodelijke hoeveelheid diphtherietoxine te beschermen. Algemeen werden die proeven, waar zij werden nagedaan, bevestigd; een beslist doodelijke dosis kon absoluut onschadelijk worden gemaakt, of in haar werking worden beinvloed, zoodat naar willekeur alleen lichte of zware verlammingen volgden, door voor de inspuiting van het toxine of korten tijd daarna, bepaalde hoeveelheden antitoxinehoudend paardenserum toe te dienen. Gaf men het serum twee keer vier en twintig uur na het toxine, dan bleef alle werking uit en tegen eenmaal uitgebroken verlammingen was het volkomen machteloos. Ook bij den mensch heeft het geen nut het serum in te spuiten als geneesmiddel tegen de gevreesde ontsteking van de hartspier of tegen de verlammingen. Men zou dus geneigd zijn, aan het serum uitsluitend een voorbehoedende en geen therapeutische werking toe te schrijven. Toch schijnt het serum op het plaatselijk ontstekingsproces wel degelijk een genezende werking uit te oefenen.

Men ziet de beslagen op de amandelen gemiddeld en het vaakst afstooten op den derden dag na de seruminspuiting, bijna onafhankelijk van den dag van ziek worden, dus bij patiënten, die na één dag ziek te zijn geweest werden ingespoten, op den vierden ziektedag; bij zieken, die eerst serum kregen na twee dagen ziek zijn, op den vijfden ziektedag enzoovoort. Ook na de tracheotomie ziet men, dat gemiddeld drie dagen na de serumtoe-