is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdrage tot de kennis der serumbehandeling van diphtherie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

len we de bloedhoeveelheid van een cavia op + 30 c.c., dan zou het dier na 14 dagen minder dan 0.48 A.E. in het organisme hebben, te weinig om de hem toegebrachte infectie te doorstaan. Uit de proeven, in het eerste hoofdstuk beschreven, is toch gebleken, dat minstens 1 A.E., ja meestal zelfs 2Zï A.E. noodig zijn, om het dier tegen de infectie van 0.5 c.c. te beschermen.

De prophylactische werking van gezuiverd zoowel als van ongezuiverd diphtherieserum houdt dus nauw verband met hare uitscheiding.

We hebben deze proef een weinig gewijzigd herhaald. Daartoe hebben we vier caviae geïnfecteerd met 0.5 c.c. van een door papier gefiltreerde 48 uur oude diphtheriecultuur (Leidsche stam); hebben deze dieren dus heel licht besmet (2 c.c. van deze gefiltreerde cultuur doodt immers een cavia pas na elf dagen). Na verloop van 10 uur zijn de caviae ingespoten met 200 A.E. ongezuiverd serum, waarbij de serumverdunning is gebruikt, zooals hierboven reeds is beschreven. Na 6, 9, 11 en 13 dagen hebben we telkens een der dieren opnieuw geïnfecteerd, doch nu met een dosis van 0.5 c.c. van de ongefiltreerde 48 uur oude bouilloncultuur. We zien dan, dat de cavia, die 13 dagen na de voorbehandeling (infectie + serum) is geïnfecteerd, na vijf dagen sterft. De overige dieren vertoonden, óf in het geheel geen, óf een gering, óf een matig infiltraat, al naar gelang ze 6, 9 of 11 dagen na de voorbehandeling werden besmet, zooals ook uit tabel XIII te zien is.

We krijgen bij deze beide proeven dus een nagenoeg gelijk resultaat, en het blijkt dus, dat 14 dagen nadat een cavia 200 A.E. is toegediend, het dier de infectiedosis van 0,5 c.c. niet meer kan doorstaan, hetgeen dus overeenstemt met wat over de uitscheiding der sera hierboven reeds is vermeld.

Bij deze laatste proef kunnen we de caviae ook beschouwen als kinderen, die licht zijn geïnfecteerd en een dosis 6erum hebben gekregen- Op bovenvermelde wijze hebben