is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdrage tot de kennis der serumbehandeling van diphtherie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

± — geringe plaatselijke reactie.

-(- = klein locaal infiltraat.

-+■+ = ..

+ + -}- = groot „

n ■= nekrose.

n.n. = sterke nekrose.

•j- = dood.

Voor onderstaande proeven was de infectie-dosis 0,5 c.c. va» •Ie 48 uur oude diphtherie bouillon cultuur.

TABEL I

AANTAL DAGEN NA DE BEHANDELING Cavia WIJZE VAN

No BEHANDELING 123 4 5 6789 10 Cultuur

1 6 uur later 200 A.E. ~ + + + + + ± ± — -

ongez. serum

2 idem ± + + + + + ± ± — — Cultuur

3 6 uur later 200 A.E. ±+ + + + + ± ± - —

gez. serum

4 idem — +• 4- -f- + + ± i — —

TABFX II

AANTAL DAGEN NA DE BEHANDELING Cavia WIJZE VAN

No BEHANDELING 12 3 • 4 5 6 789 10 Cultuur

1 10 uur later 200 A.E. + + +++++++++ + ± ±

ongez. serum

2 idem + + +++++++++ + + + Cultuur

3 1 /» , aT7 + + +++++++++ + + ± 10 uur later 200 A.E.

gez. serum

4 idem + i"