is toegevoegd aan uw favorieten.

De ziekten van hart en bloedvaten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van lever en beenmerg (12—20 ,u). Hier en daar wordt in den wand van de capillairen toch een enkele spiercel aangetroffen. Op sommige plaatsen vindt men, behalve de liaarvaten-netten die arteriën en venen verbinden, ook nog slagaderen, die direct in de aderen uitmonden en dus het haarvaten-net omgaan, zoogenaamde derivatorische vaten. Bij den mensch zijn deze directe verbindingen tusschen slagaderen en aderen aangetoond in de vingers, in de teenen en in de corpora cavernosa. Wanneer buitengewoon veel bloed door de slagaderen wordt aangevoerd kan de afvoer door middel van deze derivatorische vaten snel geschieden.

De spierbundels der vaten staan onder invloed van het zenuwstelsel. De zenuwvezels, die dé vaten vernauwen of verwijden, gaan uit van het vasomotorische centrum in het verlengde merg. De vaatvernaw.vende vezels verloopen naar het ruggemerg en gaan vandaar naar de peripherie door de voorste wortels van alle thoracaaè- en de twee eerste lumbaalzenuwen. Vanuit deze wortels gaan zij via de rami commiyiicantes naar den grensstreng van den sympathicus en verloopen vandaar als merglooze vezels naar de verschillende zenuwvlechten. Verder vergezellen zij de motorische en secretorische zenuwen en bereiken op deze wijze alle organen. De belangrijkste vasomotorische zenuw van het lichaam is de N. splanchnicus, die de vasomotorische vezels bevat voor de vaten van de ingewanden. Het vaatgebied, dat door deze zenuw verzorgd wordt, is zóó groot, dat doorsnijding van den N. splanchnicus alleen reeds een belangrijken invloed heeft op den bloeddruk, — een feit, waarop wij later bij de toxische vaatparatyse nog moeten terugkomen.

Behalve deze vaatvernauwende vezels heeft men ook afzonderlijke vaatverwijdende vezels. Deze ontspringen eveneens in het verlengde merg, doch verlaten het centrale zenuwstelsel met alle cerebrospinale zenuwen. De vaatverwijdende vezels hebben niets met den grensstreng van den sympathicus te maken, doch zijn gelegen in de achterste spinale wortels en begeven zich met de sensibele zenuwen naar de verschillende organen.