is toegevoegd aan uw favorieten.

De ziekten van hart en bloedvaten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ook in het myocard verschijnselen van ontsteking. Men spreekt dan ook van een pancarditis. De prognose van de endocarditis en de pericarditis wordt hierdoor voor een goed deel beheerscht door den toestand van het myocard, door de mate', waarin het myocard door het ontstekingsproces is aangetast. Hieruit volgt dus reeds, dat bij het acute rheuma en bij de septische infecties, de myocarditis als de trouwe satelliet van de endocarditis zeer vaak voorkomt.

Daarenboven kan men wel bij alle infectieziekten een myocarditis vinden, zonder dat van endocarditis sprake behoeft te zijn. Bij pneumonie, diphtherie, scarlatina, typhus, gonorrlioe, erysipelas, pokken, cholera, influenza, om van andere infectieziekten niet te spreken, beheerscht maar al te vaak de ontsteking of de vergiftiging van het myocard den toestand van den patiënt.

De vraag of de zoogenaamde myocarditis bij deze acute infectieziekten veroorzaakt wordt door microben, die in de hartspier indringen en ontsteking veroorzaken of door vergiftiging van de hartspiercellen door bacterieele producten, die langs de bloedbaan worden aangevoerd, is niet met zekerheid beslist. Zeer bemoeilijkt wordt het beantwoorden van deze en andere hiermede verwante vragen, doordat de pathologische anatomie van de hartspier maar al te vaak het antwoord schuldig blijft op de vragen, die de kliniek stelt. Herhaaldelijk zijn anatomisch aan de hartspier geen of onbeteekenende afwijkingen te vinden, terwijl toch tijdens het leven duidelijke verschijnselen van insufliciëntie van liet myocard bestaan hadden. Ook het omgekeerde is soms het geval! Wij voor ons gelooven, dat de toxinen voor het ontstaan van de myocarditis het meeste belang hebben. Kunnen de diphtherietoxinen ook geen nephritis en neuritis veroorzaken? Het hart, dat door de hooge temperatuur tijdens de acute infectieziekte wordt opgezweept en door de gestoorde innervatie der vaten abnormaal veel arbeid moet verrichten, is gevoeliger voor schadelijke prikkels dan in gezonden toestand en kan door de toxinen ziek worden.

Veel vaker dan de ontsteking van de hartspier, de myocarditis, komt de ontaarding van de hartspier, de myodegeneratio,