is toegevoegd aan uw favorieten.

De ziekten van hart en bloedvaten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij alle toestanden, waarin de hartspier niet geheel intact is, kan bij beweging en inspanning een gevoel van druk achter het borstbeen ontstaan, soms gepaard gaande met pijnlijkheid. Deze pijnlijke beklemming en pijnlijke kortademigheid is een verschijnsel, dat in de anamnese van inensclien met een insufficiënt hart slechts zelden geheel gemist wordt. Zouden deze pijnen niet veroorzaakt worden door rekking van aorta, boezem of hartoor ? Omgekeerd moeten klachten, die optreden na inspanning en links gelocaliseerd worden, hetzij in de borst, hetzij in den arm, hetzij in de maagstreek, steeds aan hartaandoeningen doen denken.

Koorts.

Koorts bij hartziekten wordt uit den aard der zaak bijna uitsluitend gezien bij de ontstekingsprocessen.

Bij de acute endocarditis als localisatie of complicatie van het gewrichtsrheuma of van andere infectieziekten, vindt men in den regel koorts, een febris continua of continua remittens; bij wijze van uitzondering kan de endocarditis acuta met normale of subfebriele temperaturen verloopen.

Bij de chronische' endocarditis wordt de koorts meestal gemist. Toch boude men er rekening mede, dat de chronische endocarditis elk oogenblik aanleiding kan geven tot een acute exacerbatie en wanneer bij een patiënt met een hartgebrek, koorts ontstaat zonder dat andere afwijkingen te vinden zijn, heeft men dikwijls te maken met een acute opvlamming van het chronische ontstekingsproces van de kleppen. De thrombi, die op de kleppen gezeteld zijn, moeten immers beschouwd worden als bronnen van telkens zich herhalende infecties. Microben kunnen van de klep los laten en met het bloed door het lichaam verspreid worden en aanleiding geven tot verschijnselen van infectie, waaronder de koorts een eerste plaats bekleedt. In den regel wordt echter in deze gevallen de koorts veroorzaakt door intercurrente ziekten, zooals angina, een aanval van polyarthritis, influenza, enz.

Een afzonderlijke plaats moet ingeruimd worden aan de endocarditis lenta, het ziektebeeld waarbij de streptococcus viridans