is toegevoegd aan uw favorieten.

De ziekten van hart en bloedvaten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Infarcten.

Bij sterke decompensatio cordis ontstaan in de uitgezette holten van het rechter hart door de langzame bloedstrooming thrombosen. Gedeelten van deze thrombi worden uit de rechterkamer langs de A. pulmonalis naar de longen gevoerd en veroorzaken aldaar de verschijnselen van een longembolus. Bij deze patiënten met slechte hartswerking en stuwing in de longen ontstaan door een dergelijken longembolus de verschijnselen van een haemorrhagisch infarct. In de zwaardere gevallen ontstaat dan plotseling, bij voorkeur 's nachts, heftige stekende pijn in de zijde, te zamen met een meestal zeer lichte haemoptoë en collaps. Wanneer na eenige dagen de algemeene toestand eenigszins verbeterd is, blijken bij onderzoek de teekenen van verdichting van het longweefsel, eventueel ook een kleine vochtuitstorting in de pleura of pleuritisch wrijven zich ontwikkeld te hebben. Dit is het klassieke beeld van het haemorrhagisch longinfarkt, dat ontstaat, wanneer een embolie van een van de kleinere takken van de A. pulmonalis optreedt in een long, waarin tevens stuwing bestaat. Ontstaat een embolie van een kleinen tak van de A. pulmonalis in een normale long, dan wordt het weefsel aanvankelijk anaemisch, doch na enkele dagen wordt het opnieuw gevasculariseerd vanuit nieuw ontstaande collateralen van de A. pulmonalis en de A. bronchialis. Is er echter te gelijkertijd stuwing in de long, dan blijft de vorming van collateralen uit, doch het bloed loopt vanuit de gestuwde V. pulmonalis terug in het geïnfarceerde gebied. Dit wordt overstroomd met bloed en het haemorrhagisch longinfarkt ontstaat!). Zoo tenminste is de moderne opvatting. De leer van het longinfarct heeft echter in den loop der tijden vrij sterk gewisseld, zoodat wij nauwelijks zouden durven beweren, dat de hier verkondigde verklaring de definitieve leer is.

Ook in het linker hart worden soms tijdens de decompensatie thrombi gevormd en deze kunnen via de aorta aanleiding geven tot het ontstaan van infarcten in alle andere organen. Uit den aard der zaak kunnen bij endocarditis thrombi, die op de ontstoken kleppen vastgehecht zijn, loslaten en embolieën veroorzaken.

1) j. r. Boa. Dissertatie Groningen 1914.