is toegevoegd aan uw favorieten.

De ziekten van hart en bloedvaten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kunnen wij de reactie op warmte en kou, d.w. z. vaatverwijding en vaatvernauwing vrij nauwkeurig nagaan. Voorloopig echter zijn deze uitkomsten meer van wetenschappelijk dan van praktisch belang, al moge het in de praktijk (b.v. bij de ziekten van het zenuwstelsel of van de slagaderen, bij de vasomotorische neurosen) soms ook wenschelijk lijken, de functie der groote slagaderen zoo nauwkeurig te leeren kennen.

Cardiovasculaire reflexen..

De werking van ons circulatieapparaat wordt op de ons bekende wijze door tal van zenuwen gereguleerd. Ook bij deze

zenuwen kunnen wij

reflexen opwekken, welke ons in vele gevallen een waardevol inzicht verschaffen in de functie van hart en bloedvaten. De in dit opzicht belangrijkste reflexen zijn die van Tschermak, Erben en Aschner-Dagini.

Reflex van Tschermak. (vagus drukproef).

Wanneer men den N. vagus, mediaal van den M. sternocleido-mastoïdeus en

lateraal van de A. carotis prikkelt, door met de hand zachten druk uit te oefenen in de richting van deze zenuw (fig. 61), dan kunnen zich verschillende typische symptomen voordoen, welke van chronotropen, inotropen, dromotropen en bathmotropen aard zijn. Er ontstaat vertraging van de prikkelgeleiding in den

Fig. 61. Reflex van Tschermak.

Druk op den N. vagus mediaal van den M. sterno-cleidomastoïdeus en lateraal van de a. carotis veroorzaakt polsvertraging.