is toegevoegd aan uw favorieten.

De ziekten van hart en bloedvaten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bloed, zich in hoofdzaak verankert aan de hartspiercellen, deze tot verhoogde contractie aanzet, om dan slechts langzaam te worden afgesplitst. Waar de digitalis verder blijft, is ons volkomen onbekend. Ook de wijze, waarop de digitalis den rhythmus reguleert, is ons niet volkomen duidelijk, doch onder haar invloed wordt de onregelmatige pols minder onregelmatig; dit leert de dagelijksche ervaring onbetwistbaar. Zou hier niet een afstomping van de gevoeligheid der hartspier voor exogene prikkels door de digitalis in het spel kunnen zijn, waardoor pathologische extrasytolen worden voorkomen ? De contractie der periphere vaten is misschien in sommige omstandigheden een nadeel, omdat zij den weerstand voor het hart verhoogt.

Maar gelukkig verwijdt naar nieuwere inzichten de digitalis de vaten van het hart, zoodat de groote motor van den bloedsomloop in de allereerste plaats beter met bloed doorstroomd wordt. Overigens kan deze werking eene aanwijzing zijn, om de vasoconstrictorische werking van het vingerhoedskruid door gelijktijdige aanwending van vaatverwijdende middelen, coffeïne, kamfer, morphine, te temperen.

Intusschen speelt de door vaatcontractie verhoogde bloeddruk, practisch gesproken, geen groote rol. Men kan immers de meest gewenschte digitaliswerking zien volgen, zonder dat de bloeddruk noemenswaardig is gestegen. Soms zelfs verdwijnt de decompensatie, terwijl de bloeddruk daalt (Hochdruckstauung). In ieder geval staat het effect der digitalis niet in directe verhouding tot de verhooging van den bloeddruk; wel neemt de amplitudo van den pols toe.

Of de verlenging van de diastole voor het zieke hart op zichzelf een groot voordeel mag Worden genoemd, staat nog te bezien. Immers, de digitalis vindt voornamelijk dan hare aanwending, wanneer het hart is gedilateerd en de systolen frequent, onregelmatig, ongelijk en gebrekkig zijn. Nu kan bij een verlengde diastole meer bloed afvloeien in de gedilateerde ventrikels. Hierdoor kan wel is waar de dikwijls met bloed overvulde kleine circulatie min of meer worden ontlast, maar daar staat tegenover, dat ook de uitrekking of de dilatatie van de kamer in de hand wordt gewerkt en de kans op vermeerdering van het