is toegevoegd aan uw favorieten.

De ziekten van hart en bloedvaten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

om de prikkelende werking op het nierepitheel, is in den laatsten tijd als hart- en niermiddel aangegeven door den bekwamen, in de literatuur welbekenden prakticus Men del1). Hij prijst op grond van eigen ervaring de scilla vooral als een zeer bijzonder cardiotonicum.

Wij hebben ons bij herhaling van de gunstige werking van de scilla op de functie van de hartspier kunnen overtuigen. In therapeutische dosis ontvouwt de scilla noch ongewenschte nevenwerkingen, noch cumulatieve werking, zoodat zij langen tijd achtereen kan worden gebruikt. Het voorschrift van Mendel luidt als volgt:

R: Bulb. scillae pulv. 0,300 Codein. phosphor. 0,025 S. 3 d. d. p.

Men zou de scilla een milde digitalis kunnen noemen, het werkt speciaal bij de zoogenaamde cardiovasculaire oedemen.

Kamfer.

De van ouds beroemde kamfer wordt zeer verschillend beoordeeld, zij heeft haar lofredenaars en ook haar bestrijders als middel, dat de hartactie aanzet. Vooral de pharmacologen van den laatsten tijd hebben de waarde van dit middel als prikkel voor de hartspier tot krachtiger systolen bestreden, naar onze ervaring geheel ten onrechte.

Wij moeten in deze kwestie aan de klinische ervaring de beslissende stem toekennen. De vaatverwijdende werking staat in ieder geval op grond van de proeven van Winterberg2) wel vast, doch wij twijfelen ook geen oogenblik aan de exciteerende werking op de hartspier. In de kliniek spreken wij zelfs gaarne van een „kamferpols", die zich uit door betere vulling en spanning — ook al heeft Gottlieb3) en onlangs von der Velden, de versterkte systolen na kamfergebruik betwijfeld. Deze laatste onderzoeker heeft op grond van experimenten bij het dier onlangs opnieuw twijfel geopperd aan de exciteerende

1) Mendel. Therapie d. Gegenwart. 1918.

2) Winterberg. Pllüger's Arcliiv. Bd. 94.

3) Gottlieb, Zeitsehr. f. exp. Path. und Ther. 1905.