is toegevoegd aan uw favorieten.

De ziekten van hart en bloedvaten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rust en beweging.

De rust, met name bedrust, is het „summum bonum" voor het zieke hart, dat teekenen van uitputting vertoont. Aan het zieke orgaan worden onder deze omstandigheden de geringste eischen gesteld, terwijl het de gelegenheid geboden wordt zich te herstellen. Het is een groote kunstfout, om deze lijders dit allerbeste geneesmiddel te onthouden of aan hun aandrang om op te staan te vroegtijdig het oor te leenen. Hartlijders met dilatatio cordis en stuwingsverschijnselen, en met een kleinen, frequenten, zwakken' pols behooren te bed. De ervaring, dat het bed den zwakke versterkt en den sterke op den duur verzwakt, geldt ook nog in onze dagen.

De weldaden van bedrust en goede verpleging benevens doelmatige voeding kunnen inderdaad niet hoog genoeg gewaardeerd worden. Reeds alleen hierdoor ziet men niet zelden de stuwingsverschijnselen verdwijnen als sneeuw voor de zon, en Krehl heeft onlangs opnieuw er op gewezen, dat men bij decompensatie-verschijnselen niet maar dadelijk digitalis moet voorschrijven, omclat dikwijls reeds alleen door bedrust en een beperkte hoeveelheid melk als voedsel (kuur van Karell) de decoinpensatieverschijnselen verdwijnen x). De digitalis kan dan voor later bewaard worden, terwijl, wanneer men reeds bij de eerste stuwingsverschijnselen dadelijk het vingerhoedskruid verstrekt, gevaar bestaat, dat de patiënt te spoedig aan het geneesmiddel gewend raakt.

Daarentegen is voor andere hartzieken doelmatige beweging het allerbeste medicijn. Speciaal voor menschen met een behoorlijke vetlaag, met een redelijk gevulden en niet overmatig frequenten pols, zonder noemenswaardige stuwingsverschijnselen, is passende actieve beweging een voortreffelijke hartgymnastiek. Als overgang van rust tot beweging kunnen passieve en weerstandsbewegingen uitermate nuttig zijn, mits onder deskundige leiding uitgevoerd. Men dient onder deze omstandigheden tastenderwijze voort te gaan.

De beweging als een doelmatig en nuttig geneesmiddel voor

1) Krehl. D. Arch. f. klin. Medizin. Bd. "128.