is toegevoegd aan uw favorieten.

De ziekten van hart en bloedvaten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het rooken te worden betracht. Hetzelfde geldt van het gebruik van alcoholische dranken. Dit alles te verbieden noemen wij overdrijving van het goede; van een matig gebruik van deze genotmiddelen, die voor het dagelijksche leven van zoo hooge waarde zijn wegens hun euphorische werking op de gemoedsstemming, is nog nooit iemand ziek geworden, nog veel minder gestorven, al dient in het oog gehouden te worden, dat de maat betrekkelijk is en voor ieder individu afzonderlijk varieert. Vooral de arts, die geroepen is niet alleen voor het cito en tuto, doch ook voor het jucundo een open oog te hebben, mag de genotmiddelen niet in waarde onderschatten.

In 't algemeen is het — exceptis excipiendis — raadzaam, dat de hartlijder met stuwingsverschijnselen (o.a. hydrops) zich beperkt in het gebruik van vocht, wijl het gebruik van een groot quantum vocht den arbeid van het hart verhoogt en de hydrops zeer zeker kan bevorderen. Op grond van theoretische overwegingen zou men een hartlijder in de periode der decompensatie niet meer vocht mogen toedienen dan de diurese bedraagt. Practisch is dit natuurlijk onuitvoerbaar. Bovendien wordt ook vocht langs huid en longen uit het lichaam verwijderd. Eene officieele dorstkuur, zooals die vroeger door Schroth is aanbevolen, of een matige dorstkuur, zooals in den late ren tijd door Karell1) is aangegeven (4 maal daags 200 gr. melk), kan soms bij niet te zeer verzwakte lijders nuttig zijn, doch slechts voor enkele (hoogstens vier) dagen. Deze kuren zijn voor den zieke niet aangenaam en werken ondervoeding, soms zelfs collaps in de hand. Ook hier komt het alweer niet op onthouding, maar op matigheid aan.

6. Psychische therapie.

Zelfs de normale bloedsomloop staat onder invloed van onze psyche en onze gemoedsstemming. Wie kent dit niet uit eigen ervaring? De onderzoekingen met den plethysgmograaf en dèn sphygmograaf van Bickei2) hebben dit als het ware nog eens objectief in het licht gesteld.

1) Karell. Archives Génér. d. Médeeine 1866. Petersburger Med. Woch. 1865.

2) Bic kei. Mediz. Klinik. 1917.