is toegevoegd aan uw favorieten.

De ziekten van hart en bloedvaten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verschijnsel, doch bij den korten duur der ziekte, plegen stuwingsverschijnselen ten eenenmale te ontbreken. De geruischen zijn in den regel week en zwak, weinig scherp begrensd; de hartvergrooting is dikwijls onbelangrijk, omdat bij de acute processen de weerstand voor den bloedsomloop en secundair voor het hart niet verhoogd behoeft te zijn, wijl de weeke excrescenties als het ware uitwijken voor den bloedstroom.

In enkele gevallen kunnen, al of niet onder teekenen van acute hartinsufficiëntie, zeer merkwaardige klinische en physische verschijnselen peracuut te voorschijn komen, bijv. veranderingen in het timbre van het geruisch of eigenaardige musikale boventonen of acuut optredende diastolische blaasgeruischen, bijv. aan de aorta, ten bewijze, dat of eene perforatie van de klep is ingetreden of dat peesdraden zijn afgescheurd, die nu bij de diastole worden aangespannen. Eenmaal namen wij bij een vrouw met acute mitraal- en aorta-endocarditis een plotselinge daling van de polsfrequentie waar: onder collaps verschijnselen daalde de pols van 140 tot 30 slagen, vermoedelijk tengevolge van .een embolus in de A. coronaria cordis. Overigens is de pols bij de acute endocarditis door hooge frequentie gekenmerkt. Slechts zeer zelden zagen wij het tegendeel. Eene groote, weeke milt, die dikwijls' pijnlijk is bij betasting, behoort tot de meest constante verschijnselen. Zij gelijkt het meest op de typhus-milt, en bij de langzaam verloopende vormen op de malaria-milt. Wij zagen bij de subacute vormen milten, die tot bijna aan den navel reikten. Zoodra embolische processen optreden, is de diagnose niet meer twijfelachtig. Zij zijn als het ware de proef op de som. De embolieën komen bij voorkeur in de linker hersenhelft, in de milt, nieren, pancreas, retina, huid of in de periphere vaten terecht. Ook kunnen op deze wijze ontstekingen van de sereuze vliezen of gewrichtsontstekingen ontstaan. Exanthemen op de huid en vooral embolische huid- en netvliesbloedingen behooren niet tot de uitzonderingen. Bij maligne endocarditis gaan deze infarcten gaarne in ettering over.

Koorts ontbreekt, practisch gesproken, nimmer. In het algemeen kan men twee hoofdtypen onderscheiden. Primo een febris continua remittens (endocardite a forme typhoïde) of een