is toegevoegd aan uw favorieten.

De ziekten van hart en bloedvaten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rheumatoïde pijnen in de extremiteiten, soms aan hare uiteinden en in de gewrichten, komen zoo dikwijls bij endocarditis voor als toxische neuralgieën, dat zij voor ons steeds eene aanwijzing zijn om aan endocarditis te denken. Natuurlijk zou ook een positief onderzoek van het bloed op microben van belang zijn voor de diagnose, hoewel wij tot dusverre slechts bij uitzondering microben in het bloed konden aantoonen. Eveneens kunnen natuurlijk de negatieve resultaten van het bloedonderzoek (agglutinatie, leucopenie) belangrijke diagnostische aanwijzingen geven. Wanneer bv. een lijder aan rheumatismus articulorum acutus blijft koortsen, terwijl de ontsteking van de gewrichten zoo goed als geweken is, en geen andere afwijkingen de koorts verklaren, zij men verdacht op een zich ontwikkelende rheumatische endocarditis. Wanneer dan geruischen aan het hart zich voordoen en de milttumor voor den dag komt, is de diagnose van endocarditis in den regel voldoende gemotiveerd.

Uit het voorafgaande is reeds gebleken, dat de prognose bij de maligne endocarditis ongunstig is: de letale afloop is hier regel, de overgang in een chronisch stadium uitzondering, genezing een unicum. De prognose van de goedaardiger verruceuze endocarditis, speciaal van den rheumatischen vorm luidt in zooverre gunstiger, dat hier overgang in een chronische endocarditis regel is. De neiging tot acute poussée's na lichte infectieziekten of inspannenden arbeid noopt steeds tot een terughoudend oordeel over de toekomst, afgezien nog van de mogelijkheid, dat de benigne vorm een maligne karakter aanneemt.

Bij de aanstonds te bespreken endocarditis lenta is de prognose bijna steeds slecht.

Over de behandeling van de acute endocarditis kunnen wij kort zijn. Wij zijn tegen de acute infectieuze ontstekingsprocessen van het endocardium ten eenenmale onmachtig. Het doet ons leed deze openhartige bekentenis hier te moeten afleggen — doch, amicus Plato, magis amicus veritas. Wel zagen wij schijngenezingen. Noch van groote giften salicylas natricus, noch van het collargol, noch van de serum- of vaccintherapie hebben wij Pel, Hartziekten. 21