is toegevoegd aan uw favorieten.

De ziekten van hart en bloedvaten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wijde ostium af te sluiten. Eindelijk heeft Kou we naar de aandacht gevestigd op een vorm van aorta-insufficiëntie, dien hij toeschreef aan verslapping en abnormale uitrekking van het klepweefsel.

KLEPGEBREKEN VAN HET HART.

De bloedsomloop komt weliswaar in de allereerste plaats op rekening van de hartspier, van den motor, doch deze wordt in zijn arbeid door het periphere hart, door de arteriën, door de ademhaling en door de spiercontracties krachtig ondersteund. Ook de hartkleppen hebben een niet gering te schatten rol te vervullen voor den geregelden bloedsomloop. Immers haar is de taak toebedeeld de beweging van het bloed uit de boezems naar de kamers en van deze naar de slagaderen te regelen en het terugstroomen van het bloed uit de groote vaten naar de kamers en van dfeze naar de boezems te verhinderen. De kleppen moeten zich daarom volledig openen en ontplooien en zich weer op een bepaald oogenblik volledig sluiten. Zij zijn dus in zekeren zin te vergelijken met de deuren van een schutsluis. Is dit openings- en sluitingsmechanisrne gestoord, dan is eene physiologische bloedsomloop niet meer mogelijk: het hangt af van den aard der anatomische veranderingen van de klep of omgeving en van den zetel van het ziekteproces, welke stoornissen in de circulatie nu ontstaan. Aan de mitraalklep overweegt de insufficiëntie met de stenose; bij de aorta domineert de insufficiëntie. Feitelijk bestaan er vier ostia en vier kleppen. Er zouden dus, theoretisch gedacht, acht klepgebreken kunnen ontstaan, doch tijdens het postfoetale leven wordt bijna uitsluitend het linker hart getroffen. Alhoewel zeer dikwijls gecombineerde gebreken voorkomen, is dus toch het aantal variaties betrekkelijk beperkt. Combinatie van mitraal insufficiëntie met stenose is de regel. Aan de aorta komt daarentegen zeer veelvuldig insufficiëntie zonder stenose van het ostium aorticum voor. De mitraalinsuffiëntie komt het meest bij jeugdige personen en vooral bij vrouwen voor; de aortagebreken bij meer bejaarden en overwegend bij het mannelijk