is toegevoegd aan uw favorieten.

De ziekten van hart en bloedvaten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

atrophie van het linker hart aanleiding geven. Wanneer men deze harten na den dood onderzoekt, lijkt de linker ventrikel wel een appendix van het groote rechter hart. De puntstoot wordt in de gevallen, waar de hypertrophie van het rechter hart op den voorgrond treedt, ook door de rechterkamer gevormd.

Waar de linker ventrikel vergroot is, ging een belangrijke mitraalinsufficiëntie meestal aan de stenose vooraf. Deze verklaring gaat echter niet altijd op. Bovendien is het niet steeds gemakkelijk na den dood te beoordeelen of werkelijk een verwijding van het ostium bestaat, omdat de lijkverstijvingsverschijnselen der hartspier de beoordeeling zeer bemoeilijken. Men zal ook bij het vaststellen van den graad der stenose rekening moeten houden met de mate van verwijding van linker boezem en kamer.

De hartpuntstoot is eveneens wat plaats en sterkte betreft aan groote schommelingen onderhevig. Nu eens is hij afwezig of zwak, dan weer sterk in tegenstelling met den kleinen pols. Dit contrast kan volgens sommige schrijvers in een gegeven geval de diagnose van mitraalstenose vergemakkelijken. Toch houden wij deze conclusie voor niet geheel onbedenkelijk, omdat de puntstoot onder deze omstandigheden bij voorkeur door het rechter hart wordt gevormd. Hierdoor is een sterke hartpuntstoot ook bij de mitraalstenose wel begrijpelijk.

Bij sterke stenose komen de decompensatieverschijnselen in den regel spoedig voor den dag. De patiënten zijn meestal bleek, worden spoedig kortademig en toonen al ras verschijnselen van onvoldoende vulling van het aortastelsel, doch de mildere vormen van mitraalstenose, die gepaard gaan met insufficiëntie der mitraalkleppen kunnen jarenlang worden verdragen.

Een zeer bijzondere vorm van mitraalstenose is die, welke ziekte van Duroziez gedoopt is, wijl zij het eerst door dezen bekenden clinicus is te boek gesteld *). Zij komt bijna uitsluitend voor bij nerveuze, anaemische vrouwen met een typus asthenicus en met andere constitutioneele afwijkingen (teekenen van infantilisme met of zonder hypoplastisch aangelegd vaatstelsel, enteroptose, neusbloedingen, menstruatio minima). Een aetio-

1) Duroziez. Archives gériér. de Médecine. 1877.