is toegevoegd aan uw favorieten.

De ziekten van hart en bloedvaten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In schrille tegenstelling met deze enorme hypertrophie van de linker kamer staat de zwakke of nauwelijks hoorbare eerste harttoon. Dit komt, omdat bij een insufficiëntie van de aorta de mitraalklep altijd (ook tijdens de diastole) onder eene zekere mate van spanning staat en dus bij de systole geen overgang van minimale tot maximale spanning mogelijk is: het verschil in spanning beheerscht de sterkte van den toon. In den regel is ook de eerste mitraaltoon onzuiver en daarvoor is een goede reden. Nu eens is het eene relatieve mitraalinsufficiëntie, dan weer eene slechte werking van de papillairspieren, die de klep onvoldoende fixeeren (papillair-insufficiëntie), die voor het systolische puntgeruisch verantwoordelijk moet worden gesteld. Trouwens, wanneer men na den dood den wijden linker ventrikel bij insufficiëntie der aorta van binnen bekijkt, dan ziet men, hoe plat en vlekkig ontaard de papillairspieren zijn. Dit komt, omdat de regurgiteerende bloedstroom tenslotte de papillairspieren door druk doet atrophieëren. Merkwaardig zijn de kleine duplicaturen van het endocard, die bij de aorta-insufficiëntie zoo dikwijls aan het septum ventriculorum te vinden zijn. Het zijn als het ware accessoire aorta-kleppen en zij ontstaan waarschijnlijk onder invloed van den bloedgolf, die tijdens de diastole door de insufficiënte semilunairkleppen heen het septum treft.

In sommige gevallen hoort men aan de punt ook nog een praesystolisch geruiscli, zonder dat er van eene compliceerende mitraalstenose sprake is. Dit geruisch is het eerst door August Flint uit Philadelphia beschreven en draagt dan ook den naam van het geruisch van Flint. Tijdens de diastole stroomt het bloed van twee kanten de linker kamer binnen: de normale stroom van uit den linkerboezem, de abnormale stroom door de insufficiënte aortakleppen heen: wanneer beide stroomingen elkaar ontmoeten ontstaat een geruisch. Ook andere verklaringen zijn voor het ontstaan van dit geruisch bedacht. (Zie bij Methoden

van Onderzoek.)

Bij de percussie vindt men eene typische hartdofheid, die vooral naar links zich in de breedte uitbreidt, zoodat ook deze min of meer karakteristiek is voor de aorta-insufficiëntie.

Bij het Röntgenonderzoek is de uitzetting van de linker