is toegevoegd aan uw favorieten.

De ziekten van hart en bloedvaten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ziekte, doch bijna steeds een complicatie van een acute infectieziekte. De microben of de toxinen van de microben, die de ziekte veroorzaken, komen in de circulatie, bereiken de hartspier en maken deze ziek.

De groote moeilijkheid in het vraagstuk van de acute myocarditis zien wij in het feit, dat, ook wanneer klinisch alle teekenen van een acute myocarditis aanwezig zijn, anatomisch niets gevonden wordt. Wij moeten dus wel aannemen, dat in deze gevallen een zuivere intoxicatie van de hartspier zonder ontsteking de oorzaak is van de ernstige hart verschijnselen en wanneer wij dus in de kliniek spreken van een acute myocarditis, dan moeten wij ons steeds voor oogen houden, dat anatomisch deze diagnose dikwijls niet onderschreven kan worden. Wanneer men verder bedenkt, dat bij een acute infectieziekte niet alleen een myocarditis, maar nog vaker een algemeene vaatverlamming de oorzaak van ernstige circulatiestoornissen kan zijn, dan begrijpt men, dat de acute myocarditis tot de slechtst gedefinieerde begrippen van de interne kliniek behoort.

De symptomen van de acute myocarditis zijn dikwijls slechts moeilijk te ontdekken. De patiënt is in vele gevallen reeds zóó ziek door de primaire ziekte, dat de verschijnselen van den kant van het hart niet opvallen. Toch gelukt het soms een myocarditis met waarschijnlijkheid te diagnostiseeren. Aan den pols bespeurt men gewoonlijk het eerst, dat de acute infectie ook de hartspier heeft beschadigd. De pols wordt snel en onregelmatig, alhoewel in zeldzame gevallen ook een polsvertraging kan optreden.

Naast den snellen en onregelmatigen pols kan, wanneer de myocarditis eenigen tijd bestaan heeft, een uitzetting van het hart naar rechts en herhaaldelijk ook naar links, worden aangetoond. De auscultatie leert in deze gevallen dikwijls niets bijzonders: de tonen kunnen zuiver zijn. Meestal echter is het karakter van den eersten toon aan de punt dof en niet zelden is de eerste toon geheel verdwenen of vervangen door een systolisch geruisch, dat waarschijnlijk door een functioneele mitraalinsufficiëntie veroorzaakt wordt. Immers, indien ooit, moeten hier de functioneele mitraalinsufficiënties dikwijls voorkomen.