is toegevoegd aan uw favorieten.

De ziekten van hart en bloedvaten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De meer chronische nicotinevergiftiging is gekenmerkt door een kleinen, gespannen en dikwijls frequenten pols. Vaak worden intermissies waargenomen en door de patiënten zelf ten duidelijkste gevoeld; daarmee gaat een gevoel van onrust en van hartkloppen gepaard. In ernstige graden plegen zich hoogst onaangename aanvallen van angina pectoris nervosa voor te doen. Deze aanvallen treden gewoonlijk op, terwijl het lichaam in rust is (in bed, aan de schrijftafel, etc.). Somtijds echter worden zij door spierarbeid opgewekt. In het laatste geval is de differentiaaldiagnose tegenover de aanvallen van angina pectoris vera op organische afwijkingen berustend, niet dadelijk mogelijk. Slechts het verdwijnen van de aanvallen na abstinentie van nicotine wijst op de aetiologie. Natuurlijk kunnen op den duur door chronisch tabaksmisbruik secundaire degeneratieve veranderingen aan de vaten ontstaan en door secundaire arteriosclerose van de aorta worden dan de echte angina pectoris-aanvallen veroorzaakt. Onder deze omstandigheden heeft het ophouden van het tabaksmisbruik geen of weinig gunstigen invloed. De aanvallen van angina pectoris nervosa zijn de uiting van contractie van de Aa. coronariae cordis, die door nicotine wordt veroorzaakt. Nicotine veroorzaakt ook in andere gebieden dikwijls spastische vaatcontractie en zoo wordt bijv. het merkwaardige ziektebeeld vandeclaudicatio intermittens eigenlijk alleen bij sterke rookers waargenomen.

Alhoewel het uit den aard der zaak gewoonlijk mannen op rijpen leeftijd zijn, die met verschijnselen van vergiftiging door nicotine den geneesheer raadplegen, toch zien wij ook bij jongens (tengevolge van overmatig sigaretten rooken, bij werk in sigaretten- of kerftabakfabrieken) een enkele maal de gevolgen van chronisch nicotinemisbruik. Pel1) beschreef een tabakspsychose bij een knaap van 13 jaar, die in een sigarenfabriek den geheelen dag in tabaksstof toefde en daarbij bovendien nog 10—20 sigaren daags rookte.

Het is wel waarschijnlijk, dat de nicotine het meest schadelijke bestanddeel der rookmaterialen is, alhoewel volgens Romberg de echte geïmporteerde sigaren — die weinig nicotine bevatten —

1) P. K. Pel, Berl. klin. Wochenschrift. 1911, No. 6.