is toegevoegd aan uw favorieten.

De ziekten van hart en bloedvaten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der j^ericardiaalbladen bij de hartcontractie, het allen artsen uit hun studententijd nog wel bekende cor villosum.

Ontbreekt aantoonbaar exsüdaat, dan spreekt men van pericarditis sicca, de meest voorkomende vorm van ontsteking van het hartezakje; volgen, in aansluiting aan het ontstekingsproces, vergroeiingen der beide pericardiaalbladen, dan pleegt men van pericarditis adhaesiva te spreken en bij een algemeene vergroeiing der beide bladen, waarbij het cavum pericardii volkomen of bijna geheel is geoblitereerd, ontstaat de bekende concretio cordis eum pericardio. Is het pericardium externum dan tevens vergroeid met de pleura pericardiaca en met het mediastinale bindweefsel, dan spreekt men van chronische mediastino-pericarditis ] hierbij kan het pericardium ook nog aan sternum en wervelkolom gefixeerd zijn. Wanneer het ontstekingsproces is gezeteld tusschen het uitwendige parietale blad van het pericardium en de tegen haar aan liggende pleura pericardiaca, dan bestaat een pericarditis externa.

Aan geleerde namen is hier dus geen gebrek, doch met het oog op de klinische verschijnselen, was deze droge opsomming onvermijdelijk.

De ontstekingsprikkels, nu eens pathogene bacteriën zelve, dan weer louter chemische producten in den engeren zin van het woord, vloeien het pericardium toe, of vanuit het arterieele bloed, dus haematogeen, óf vanuit de omgeving langs de lymphwegen, dus lymphogeen, of, zooals de oude klassieke term luidde: hetzij per continuitatem of per contiguitatem. Zeer dikwijls ontstaat de pericarditis secundair bij een acute endo- of myocarditis; terecht spreekt men dan van pancarditis. In den regel is het viscerale blad van het pericardium het sterkst door den ontstekingsprikkel getroffen. Het zieke endotheel wordt afgestooten en hierdoor verliest het wei vlies zijn gladde oppervlakte. Er volgt nu op deze, van epitheel beroofde, gedeelten veelal uitzweeting van serofibrineuze ontstekingsproducten, die zich ophoopen in de, onder normale omstandigheden virtueele, holte van het pericardium. Het is nauwelijks te gelooven hoe sterk het ontstoken pericardium in korten tijd kan. worden gerekt. Toch blijkt dit uit het feit, dat in het cavum pericardii,