is toegevoegd aan uw favorieten.

De ziekten van hart en bloedvaten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deze wijze kan zelfs een relatieve genezing van het aneurysma tot stand komen. De aneurysmatische zak wordt dan als het ware tot een vasten bloedkoek, tot een fibrine-tumor. Zonder twijfel begunstigt de langzame circulatie van het bloed in den wijden zak de vorming van thrombi. Wij zagen van deze zoogenaamde spontane genezing de meest treffende voorbeelden, zoowel in vivo als aan de obductie-tafel. De arts moet met deze mogelijkheid ter dege rekening houden, wil hij geen gevaar loopen, in zijn slechte prognose te falen. Deze gevallen zijn weliswaar uitzonderingen, doch iedere lijder aan een aneurysma heeft toch een zekere kans tot deze uitzonderingen te behooren. De nooit volprezen vis medicatrix naturae doet soms ook hier versteld staan.

Afgezien van de gevaren der steeds dreigende perforatie, werkt een aneurysmatische zak natuurlijk ruimte-beëngend in de borstkas. Verplaatsing en compressie van nabij gelegen organen is het onvermijdelijke gevolg. Dit gee'ft aanleiding tot zeer merkwaardige symptomen-complexen, waarbij de klinisch zoo interessante verdringingsverschijnselen, welke door de richting, waarin de aneurysmatische zak zich ontwikkelt, worden bepaald, de voornaamste plaats bekleeden. De meeste aneurysmata zijn gezeteld in de aorta ascendens en vooral in den arcus aortae; die van de aorta descendens zijn minder veelvuldig, evenals die der Art. anonyma en dié der A. subclavia en A. carotis. Elk aneurysma heeft zijn bijzondere klinische teekenen, die wij weldra zullen leeren kennen.

Het aneurysma der buikaorta is zeer zeldzaam en wordt in de geneeskundige praktijk dikwijls ten onrechte gediagnostiseerd.

Dat een aneurysmatische zak met stolsels altijd gevaren oplevert voor emboliën spreekt van zelf. Toch zijn deze emboliën in het algemeen veel minder menigvuldig dan men a priori zou verwachten. Bij de lijkopening blijken teekenen van vroegere lues niet te ontbreken. Het hart is niet vergroot, indien niet een insufficiëntie der aortakleppen, een chronische nephritis of een meer uitgebreide sclerose der kleinere arterieën, het aneurysma compliceeren. De hartspier wordt echter, althans bij Pel, Hartziekten. 35