is toegevoegd aan uw favorieten.

De ziekten van hart en bloedvaten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voor een reeks van jaren werd een patiënt met een aneurysma van de aorta ascendens op onze kliniek voorgesteld en het halve maantje werd op de borst van den zieke met blauw potlood geteekend. Enkele uren na den afloop van het college volgde onverwacht de dood. Bij de lijkopening stond het halve maantje nog op de huid genoteerd. Na onderbinding van de trachea konden wij, j na verwijdering van het borstbeen, ons overtuigen, hoe de getepkende percussiefiguur precies beantwoordde aan den omvang van het aneurysma van de aorta ascendens. Bij de vele teleurstellingen, die den klinicus bij de autopsie wachten, mogen waarlijk ook wel eens zulke verrassingen komen!

Een andere voelbare en ook zichtbare pulsatie is die in jugulo, wanneer de aneurysmatische zak van den arcus aortae zich in bovenwaartsche richting ontwikkelt. Bij verwijding of verlenging van de A. anonyma kan de palpeerende vinger soms niet alleen het kloppende vat, doch ook den wand van de zieke slagader duidelijk voelen. Men denke aan mogelijke verwarring met het pulseeren der A. thyreoïdea ima, die als anatomische variatie voorkomt en van beneden naar boven verloopt aan de voorzijde van de trachea. v

Kleine verwijde aderen of fijne adernetten in de buurt van het manubrium sterni en de bovenste ribben, ontbreken zelden geheel en al. Zij kunnen bemoeilijkten afvoer van de Vv. mediastinales en de Vv. intercostales sup. en Vv. mammariae int. aankondigen. In den regel zijn deze uitgezette aderen bij mediastinaaltumoren duidelijker zichtbaar. Een tumor vult als het ware alle hoeken en gaten aan, terwijl een min of meer bolvormig aneurysma nog ruimte overlaat voor de aderen om uit te wijken.

De veelvuldig voorkomende druk op de trachea of linker bronchus bij aneurysmata, die zich in benedenwaartsche richting ontwikkelen, behoort tot de relatief vroege symptomen. By diepe inspiratie of tijdens het hoesten, ontwaart het nauwlettende oor van den ervaren geneesheer een eigenaardigen bijklank, die in hooge mate karakteristiek is voor beginnende compressie-stenose van de groote luchtwegen. Het is de voorbode van den stridor laryngis, die ieder geneesheer uit ervaring maar al te levendig