is toegevoegd aan uw favorieten.

De ziekten van hart en bloedvaten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wij herinneren slechts aan de circumscripte, degeneratieve, met secundaire kalkafzetting gepaard gaande veranderingen van den vaatwand (tunica media) bij het konijn, na intraveneuze inspuiting van adrenaline. Ook al is dit proces niet op één lijn te stellen met de bij den mensch voorkomende arteriosclerose, toch heeft het meer dan één aanknoopingspunt, vooral, zooals Mönckeberg aantoonde, met de arteriosclerose der periphere arteriën1). Alle onderzoekers zijn het er over eens, dat deze adrenaline-sclerose niet van den verhoogden bloeddruk, doch wel van toxische werking op den vaatwand afhankelijk moet worden gesteld.

Saltykow 2) meende erin geslaagd te zijn door inspuiting van staphylococcen bij konijnen vaatwandveranderingen te verwekken, die grootere overeenkomst hebben met de arteriosclerose van den mensch, dan de adrenaline-sclerose. Waarschijnlijk hebben ook hier andere oorzaken dan bacteriën-toxinen mede gewerkt, want de konijnen werden gevoed met koemelk. Deze proefdieren nu, schijnen op voeding met dierlijk eiwit te reageeren met vaatveranderingen. Zoo zagen andere onderzoekers kleine degeneratieve haarden in de intima na voeding met vleesch, Lubarscli na voeding met kalfslever. De laatste onderzoeker staat op grond van deze proeven zelfs de meening voor, dat ook bij den mensch de vaatverkalking alleen door giftwerking ontstaat; de andere dynamische en mechanische factoren acht hij van weinig belang. Deze conclusie, die in hooge mate eenzijdig en overdreven is, bewijst, dat zelfs vermaarde pathologen niet kunnen inzien, dat het inderdaad aan bedenking onderhevig is, de bij het proefdier verkregen experimenteele resultaten, klakkeloos over te dragen op den zieken mensch. Heeft de historie in dit opzicht dan niets geleerd ? Mogen wij even herinneren aan de leer van Bouchard, die steunde op de toxiciteit der mensclien-urine voor herbivoren, aan het eierenverbod van Senator voor nierlijders! Bovendien voedde Lubarsch konijnen, die op plantenvoeding ingesteld zijn, met dierlijk voedsel en dan aarzelt hij niet de resultaten van zijn proeven toe te passen op het ontstaan der

1) Mönckeberg. Verh. cl. Deutsch. Patholog. Gesellseli. 1913.

2) Saltykow. Ziegler's Beitrage 1914.