is toegevoegd aan uw favorieten.

De ziekten van hart en bloedvaten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maar beweging mag in beperkte boeveelheid toegestaan worden. Natuurlijk is in den regel de inzwachteling zeer goed mogelijk doch de verandering van de werkzaamheden ondoenlijk. Intusschen, ook met nauwkeurig inzwachtelen kunnen reeds vele patiënten geholpen worden, vooral, wanneer men te gelijker tijd de huid van het been goed verzorgt door middel van wasschen met lichte huidprikkels, spiritueuze oplossingen en dergelijken.

Zeer vaak is deze symptomatische behandeling niet voldoende en wanneer de patiënt dan door de aderuitzettingen niet in staat is zijn beroep te verrichten, komen chirurgische.maatregelen in aanmerking. Men zal het den chirurg moeten overlaten of hij in een bepaald geval de onderbinding van de V. saphena magna voldoende acht of meent te moeten overgaan tot de exstirpatie van de uitgezette venen of zelfs door een spiraalvormige snede, die over het geheele onderbeen verloopt, alle aderen meent te moeten doorsnijden en daarna te onderbinden. Voor den internist is het verstandig het oor te leenen aan de ervaring, dat deze operatie nog al ingrijpend kan zijn en de nabehandeling, vooral na een spiraalvormige snede, langdurig is, dat de klachten niet altijd verdwijnen (varices van de diepe aderen) en dat recidieven niet zeldzaam zijn; bovendien wordt van tijd tot tijd een longembolus in aansluiting aan deze operatie gezien. Deze bezwaren nemen toch niet weg, dat men herhaaldelijk tot operatie zal moeten adviseeren, yo<_>ral, wanneer het patiënten uit de arbeidende klasse betreft.

De behandeling van het ulcus varicosum cruris behoort, althans wat den hardnekkigen vorm betreft, te huis bij den dermatoloog. De één zweert bij droge behandeling, de andere geeft steeds vochtige omslagen, een derde — en dat zijn er velen — hechten groote waarde aan het zinklijmverband. Rust en goede verpleging zijn ook in dezen niet te onderschatten hulpmiddelen.

De behandeling van de haemorrhoïden baart in den regel veel zorg. Een van de eerste voorwaarden voor de behandeling is nauwkeurige verzorging van de omgeving van den anus. Het gebruik van closetpapier moet verboden worden, doch na elke defaecatie moet met koud of lauw water gewasschen worden. Indien mogelijk moet een krachtige waterstraal op den anus gericht worden, 's Avonds en 's ochtends lauwe zitbaden; ruime

Pel, Hartziekten. 41