is toegevoegd aan uw favorieten.

De ziekten van hart en bloedvaten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aangeboren hartafwijkingen.

Bij de studie der aangeboren hartafwijkingen blijkt een nauw verband te bestaan tusschen de aangeboren klepvliesgebreken en de aangeboren misvormingen van het hart; zooals wij zullen zien, hebben beiden ontogenetisch verwante oorzaken. Wel schatte Bamberger1) de beteekenis van de herediteit voor het ontstaan van hartgebreken gering, maar hiermede is moeilijk in , overeenstemming te brengen het familaire voorkomen van hartgebi'eken, zelfs met dezelfde kleplocalisatie. Ferrannini2) zoekt het embryologisch substraat voor de erfelijkheid van hartziekten in hereditaire defecten van de liistogenetische kracht van het mesenchym: hij zag vaak het samengaan van aandoeningen van het circulatieapparaat met afwijkingen van het beenstelsel en van de elastische weefsels. Van dit embryonaal verband tusschen beenderen, gewrichten en hartbloedvaatstelsel maakt hij gebruik, om gedurende het postfoetale leven de affiniteit tusschen ziekten van het hart en van de gewrichten (rheuma) plausibel te maken. Trouwens ook Voorhoeve3) beschreef als uiting van een erfelijke minderwaardigheid van het mesenchym het gecombineerde voorkomen van aangeboren hartafwijkingen en praemature arteriosclerose met erfelijke afwijkingen van andere mesenchymproducten als beenstelsel en sclerosa.

De bespreking van enkele aangeboren hartafwijkingen zooals overtollige kleppen en papillairspieren, vermindering van het aantal kleppen, aangeboren primaire hypertrophie der hartspier

1) Bamberger. Lehrbueh der Hcrzkrankheiten.

2) Ferrannini. Zentralblatt f. innere Medicin, 1903, No. 6.

'ó) Voorhoeve. Tijdschr. v. Geneesk. 1917 en Zittingsverslagen Koninkl. Acad. v. Wetenschappen 1917.