is toegevoegd aan uw favorieten.

De ziekten van hart en bloedvaten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lijke algemeene teekenen van een aangeboren hartgebrek de tonen toch zuiver zijn, terwijl tevens elk geruisch ontbreekt. Trouwens, meestal bestaat er een combinatie met andere hartafwijkingen, die er nog toe bijdragen, het toch reeds zoo moeilijk te herkennen beeld van de transpositie der groote vaten nog ingewikkelder te maken. Dit alles geldt ook voor de vanouds bekende dysphagia lusoria, waarbij de rechter arteria subclavia als laatste, tak uit den arcus aortae ontspringt (dicht bij den ductus Bot al li) en aldus bij haar verloop naar rechts den slokdarm van achteren beknelt. De oesophagus zou dan telkens tijdens de systole worden samengedrukt, waaruit belangrijke slikbezwaren kunnen voortspruiten. Deze dysphagia lusoria moet buitengewoon zeldzaam zijn.

Omtrent de aangeboren afwijkingen der valvula mitrahs kunnen wij kort zijn, daar deze ziektebeelden zich zeldzaam voordoen. Daarenboven geven de congenitale mitraalstenose en mitraalinsufficiëntie analoge symptomen als de verworven afwijkingen dezer klep.

Hetzelfde kan — mutatis mutandis — worden gezegd van de aangeboren insufficiëntie en stenose der valvula tncuspidalis, beide afwijkingen, die ook tot hooge uitzonderingen behooren.

Het opengebleven foramen ovale komt meer voor: volgens den patholoog-anatoom kan zelfs bij minstens 50 °/0 der cadavers een sonde deze opening passeeren. Meestal kan wel een sonde dooide spleet gevoerd worden, maar kan toch in vivo geen bloed van den eenen boezem naar den anderen stroomen. De spleet heeft n.1. overhangende randen, zoodat hij door den bloeddruk dicht-

geperst wordt.

Ook wanneer de opening ietwat ruimer is en wel bloed van links naar rechts kan stroomen, is deze afwijking klinisch weinig belangrijk, omdat zij meestal de circulatie slechts in geringe mate bemoeilijkt en derhalve in den regel geen symptomen veroorzaakt. Zelfs het systolische geruisch ter hoogte van het claviculaire einde van het borstbeen kan geheel ontbreken. Alleen indien tegelijkertijd een mitraalinsufficiëntie bestaat, wordt de toestand anders. Dan immers kan bloed uit de linker kamer via