is toegevoegd aan uw favorieten.

Behandeling van de ziekten en verzwakking der mannelijke geslachtsdeelen, uitgaande van het standpunt der natuurgeneesleer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eene matige leefwijze in eten en drinken. Een zwelger die zich aan het overmatig genot van bier, wijn en vleeschspijzen overgeeft, zal bij alle voorzorgen voor zijne geslachtsdeelen eerder aan eene syphilitische aansteking bloot staan, dan hij die matig leeft. Algemeen bekend is het, dat menschen die onmatig leven, die veel bier en vleesch gebruiken, zeer verhit bloed hebben. Verhit, ontsteking veroorzakend bloed te hebben wil zeggen: bloed te hebben dat tot ziekelijke veranderingen geneigd is, bloed, dat eensdeels ligtelijk tot ontbinding overgaat, anderdeels plotseling buitengewone aandoeningen , vooral verlammingen in het zenuwstelsel veroorzaakt. Daarom zijn volbloedige kinderen en volwassenen bij iedere pijnlijke ziekte aan hevige schokken en gevaren blootgesteld; elke wonde heelt bij hen moeijelijker en langzamer; ook zijn zij wegens eene overgroote bloedophooping in de huid en wegens de sterke prikkelbaarheid hunner huidzenuwen meer blootgesteld aan verwondingen in de opperhuid, en daardoor ook voor besmetting door syphilitiscAe stoffen meer vatbaar.

Eene matige en meer plantaardige leefwijze (didi) strekt daarom ook in het rijk van de godin der liefde tot een schild tegen groote gevaren , en toch doet zij aan het mannelijk geslachtsvermogen geen afbreuk; integendeel zal zij er krachtig toe bijdragen om ziekelijke begeerten te regelen en de uitoefening van het genot van den bijslaap tot de juiste maat te beperken.

Echter zij dit genoeg over p/ ophylaxis; want van den kant van den natuurarzt bestaan er ten dezen opzigte geene meerdere belangrijke raadgevingen (1).

(1) Wij moeten hier toch nog opmerkzaam maken op de goede gewoonte, het lid, na een buiten-echtelijken welligt onreinen bijslaap, met zijn eigen water te wasschen. Te vbren Iaat men dan een weinig water tot reiniging van de pisbuis wegloopcn.