is toegevoegd aan uw favorieten.

Behandeling van de ziekten en verzwakking der mannelijke geslachtsdeelen, uitgaande van het standpunt der natuurgeneesleer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te onttrekken en door -vochtige verdeekr.de warmte, met een koel, niet prikkelend matig diat. Overigens wordt het verschijnsel aan zijne natuurlijke ontwikkeling overgelaten, hetwelk al naar de verscheidenheid der eenlingen in den toestand van het bloed 4 a 8 weken vereischt. De allopaih echter, in zijn streven naar de schielijkste verwijdering van de noodlottige uitwendige sporen van de sypkilitische stoften, zoekt steeds naar middelen om het snelle ophouden der zweervormingi en ettering te bewerken en vond die specifique werking eindelijk in der daad in het kwikzilver. Geen ander aangewend middel heeft zoo volkomen den wensch van arts en lijder bevredigd om de ontsteking en de ■primaire gevolgen der sypkilitische besmetting zoo snel tc doen verdwijnen.

Men greep er dus met beide handen naar uit en houdt nog heden het zoogenaamde geheime middel met beide handen vast. Iloe is nu echter de onbetwistbare werking van het kwikzilver te verklaren, en welke zijn de verdere gevolgen van deszelfs gebruik ? Men zou meenen dat de speekselvloed, die zich voordoet na het gebruik van kwikzilver, had moeten doen erkennen hoedanig het uitwerksel van dit middel in het ligchaam is, en hoe men zijne werking aangaande het wegmoffelen van de primaire schankerzweev moet verklaren. Wat is mijne Heeren de speekselvloed? Die vloed is eene buitengewone werkzaamheid van de klieren der monden keelholte, als ook van hare geheele slijmlmid en van den slokdarm, dus ook van de maag. En van waar komt die buitengewoon sterke vloeijing uit de klieren ? Zij is een gevolg van sterken bloedsomloop daarin en in de slijmvliezen. En van waar komt die sterke bloedsomloop ? ~V an de aandoening die de zenuwen in die organen door aanraking met het kwikzilver ondervinden. W at is dus de voornaamste uitwerking