is toegevoegd aan uw favorieten.

De aanwending der electriciteit als geneesmiddel, met het oog op physiologie, diagnostiek en therapie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daar een sterke stroom naar alle waarschijnlijkheid de prikkelbaarheid van liet hart geheel zou vernietigen. Alexander von Humboldt heeft belangrijke proefnemingen gedaan met electriciteit, op het hart van eenen karper, dat hij uit het ligchaam gesneden had 1). Onmiddellijk na deze operatie nam hij 34 pulsaties in de minuut waar; vervolgens bevochtigde hij het hart met eene oplossing van kali sulphuratum, waarop het aantal der contracties tot op 9 pei minuut daalde. Yijf minuten nadat het hart was uitgesneden, nam hij nog slechts drie pulsaties per minuut waar. Daarop werden zwakke schokken eener Leidsche flesch op het hart aangebragt, waarop het aantal der pulsaties opnieuw tot 28 inde minuut steeg; daarop werd een sterkere schok geappliceerd en de pulsaties daalden weder tot acht in de minuut; een nog sterkere schok vernietigde de contractiliteit van liet hart geheel en later was geen enkele prikkel meer in staat, op nieuw pulsaties te weeg te brengen.

X. OVER DE WEKKING VAN DEN ELECTRISCHEN STROOM OP HET BLOED.

De vveiking der electriciteit op het bloed is van zuiver chemischeu aard; en daarom is het ligt te begrijpen, dat de constante stroom eene sterkere werking op het bloed uitoefent, dan wrijviugselectriciteit of een geïuduceerde stroom. Als wij eenen constanten stroom bezigen , dan zijn wij in staat, bloed, dat uit eene arterie, uit eene vena of uit haarvaten genomen is, te doen stollen en zoo ook het bloed dat nog in het levende ligchaam circuleert. Neemt men slagaderlijk bloed, zoo vormt zich een tamelijk vaste prop, die zich ; aan den wand der arterie vast hecht en den bloedsomloop stremt; proppen kunnen even goed in venae als in arteries worden gevormd, maai de proppen, die uit veneus bloed worden afgescheiden, zijn niet zoo vast en meer donker van kleur, dan de proppen die uit slagadeilijk bloed worden afgezet. Bedient men zich van eenen stroom

1) Unlcrsuchungen über die gereizte Muskel-und Nervenfaser. Posen und Berlin 1797, Bd. II. p. 214.