is toegevoegd aan uw favorieten.

De aanwending der electriciteit als geneesmiddel, met het oog op physiologie, diagnostiek en therapie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de corpora cavernosa, die de overigens gezonde urethra vernaauwen, of waar eindelijk verwondingen der urethra, urinefistels, hypospadiasis of epispadiasis bestaan, van de aanwending der electrioiteit tot opheffing der door de genoemde oorzaken te weeg gebragte impotentia geen het minste gevolg kan gewacht worden.

Om het gezegde kortelijk te resumeren, kunnen alzoo de volgende indicaties bestaan voor eene electrische behandeling der impotentia:

1. Verminderde zaadsecretie, ten gevolge van eenen atonischparalytisehen toestand der testes.

2. Spermatorrhoe ten gevolge van atonie.

3. Idiopathische atonisch-paralytische toestand der spieren, die, door zich te contraheren, de erectie moeten voortbrengen.

4. Anaesthesie van de gevoelszenuwen der geslachtsdeelen.

B. Impotentia ten gevolge van hypochondria sexualis.

6. Atonie der deelen die de ejaculatie bewerken en voor electrische prikkels toegankelijk zijn.

E. Opheffing der melksecretie.

Ten gevolge van opgewektheid, schrik, enz., wordt niet zelden de melksecretie in de eene borst of in beide borsten, verminderd of geheel opgeheven. Au bert en Beequerel hebben gevallen openbaar gemaakt, waarin zij, door de aanwending van inductiestroomen door middel van vochtige geleiders, op de borsten, de melksecretie hadden hersteld. Een paar zittingen, elke van een kwartier uurs, waren voldoende om het gewenschte resultaat te weeg te brengen.

II. De electrische behandeling van convulsieve toestanden en van contractuur.

Convulsieve toestanden zijn over het algemeen veel minder voor eene electrische behandeling vatbaar, dan paralytische toestanden eo