is toegevoegd aan uw favorieten.

De aanwending der electriciteit als geneesmiddel, met het oog op physiologie, diagnostiek en therapie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bladz.

X. Over de werking van den electrischen stroom op het bloed.

Coagulatie en meerdere vloeibaarheid van het bloed . .139

XI. Over de werking van den electrischen stroom

op de huid.

Werking van electrische vonken cn van Leidsche flesschen. 139

Werking van den constanten stroom 140

Escharotische werkingen 140

Electrische moxa

Werking van den geïnduceerden stroom 141

Cutis anserina door electriciteit voortgebragt .... 141

XII. Over de werking van den electrischen stroom

op de beenderen.

Electrische prikkeling der zenuwen van het periosteum. . 142 DERDE HOOFDSTUK.

Over de electrische toestellen die tot hot bereiken van geneeskrachtige doeleinden gebezigd worden, en de wijze waarop die toestellen behooren te

worden gebruikt X43

I. Over de electrisatie.

Historische opmerkingen . 144

Het electrische bad

Electrisatie met vonken 14,7

Leidsche flesch

II. Over het galvaniseren.

Volta'sche zuil

Cruikshancksche batterij I53

Batterijen van Daniëll, Grove en Bunsen 154

Wijze van aanwending 154

Electropunctuur