is toegevoegd aan uw favorieten.

Bedenkingen tegen de verloskundige tabellen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORBERIGT.

De reden, waarom, dit boekske is in het licht verschenen, zal ieder gemakkelijk bevroeden kunnen , die zich de moeite wil geven , hetzelve te doorloopen. De haast, waarmede het is zamengesteld, en de weinige tijd, dien ik , wegens veelvuldige beroepsbezigheden , aan de bewerking van hetzelve konde besteden , zijn oorzaak geworden dat hier en daar eenige sporen van overhaasting , zoowel in de zamenstelling als in het afdrukken j zijn overgebleven , welke ik den lezer verzoeken moet, zelven te willen verbeteren.

Ik moet er alleen nog bijvoegen , dat mij van eene vriendschappelijke hand een stukje is geworden , waarin de invulling der tabelle uit een regtskundig oogpunt wordt beschouwd. Ik heb hetzelve hierachter eene plaats laten vinden , waartoe mij goedgunstig de vrijheid was verleend,

H. Dec. 1840.

D'. H.