is toegevoegd aan uw favorieten.

Bedenkingen tegen de verloskundige tabellen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERSLAG WEGENS VERRIGTE VERLOSSINGEN IN IIET JAAR 18 BOOR DEN ONDERGETEEKENDE

'HÏKKOH9TOA

V E R M E L DING V A N AARD DER VERLOSSING. AFLOOP DER VERLOSSING EN VAN HET KRAAMBED.

^ - ^—— OORZAKEN

natuurlijk. kunstmatig. ' * BEHAN-

, t „. , dea het tem- , _ —s die zoo wel tot de oi> AARD VOORDE M O E D E R. VOOR HET KIND OF DE KINDEREN.

het sretal der 1 lera eerst, nf — "" 1 .

en duur van ^ — N ^— , ———— x BEHAN- DFI TNG

pcramtnt Ut deeWei tijdige als tot de kunst- den arbeid, zoo j ongelukkig. ongelukkig.

kinderenen lijken enden meermalen 7.ich eersit door door door v{m rJe ]ste - DFT ING Vin het

Of staat der **' ïfw£ verlossing aan- 2de, 3de — J 1 BIJZONDERE

het gebaard wel in de TIJ- TIJ- dige de werk- 4de en 5de ' der kindof

schijn- gezondheid l t •Me, ^ ^ J£_ leiding gegeVf® periode. Qe_ ^ sen , ziek- Dood Oor..- AANMERKINGEN.

baren rail de positie. mid- hand. tuigen. oornis ood or> er of Dood Kraam- van de

gcl.ch,. bobbende. *>"- d„lm. hebban. , «- '™ " ^ T 'd"'," „W.

„.d„- s.- ^ ^ of B„„d. <>« kij i„ „W*. boorte. ' a.. yr0|iw linJo_

dom durende ' —" doods. (le v;er eer_ doods.

d,r ^ BIJ nE gebreken. ren>

doch- eerst- meer- zie laat- bij de bfj het aak- ste levens-

zoon. ter. , .. ba- ma- ste kolom B. C. C. C. moeder. kind. hang- D.

vrouw. gerheid. rcnd- ,en a. seleN. weken. F_ G

NB. De moeijehjkheid om de hoofden der kolommen m de ruimte te Dc letters A, B, C, enz. hebben betrekking tot eène ko-

bevatten welke daarvoor was bepaald , heeft den drukker ge- lom van toelichtingen, welke wij gerekend hebbeil , dat Op

noodzaakt dezelve in plaats van tot een derde , tot de helit dcze tabeUe .ust kündo achterwcg'o worden gelaten, der wezenlijke grootte te verkleinen. r

artis obstetr. doctor

vröEdmëëstEr

TE