is toegevoegd aan uw favorieten.

De rioolkwestie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ALGEMEENE VEREISCHTEN VAN EEN RIOOLSTELSEL.

Bij het aanleggen van een rioolstelsel is het een eerste vereischle dat zij uitgemaakt wat men, met de stoffen daardoor verzameld, doen zal. Deze naar een plaats in de environs eener stad te brengen, waar zij even schadelijk als voorheen zijn, terwijl het alleronaangenaamste deel, namelijk het gas dat zij ontwikkelen, in de stad terug blijft, is natuurlijk niet wat verlangd wordt. Het voorname vereischte is, deze stoffen, geheel en al, zoowel de gasvormige als de vaste en vloeibare, altijd buiten staat te stellen aan de algemeene gezondheid nadeel te doen. Het is klaar dat door ze slechts te verwijderen — dat is, ze ergens buiten de stad te brengen en daar te laten liggen — men de nadeelen niet zou doen ophouden, maar alleen verplaatsen of aan anderen te dragen geven. Aannemende dan dat het doel van een rioolstelsel is: de stoffen die voor de algemeene gezondheid schadelijk zijn op zulk eene wijze te verwijderen dat zij onschadelijk worden, is het noodig eerst te onderzoeken wat best aan dit doel beantwoordt.

De heer Gemeente-Architect zegt in zijn voorstel, hetgeen trouwens de ondervinding ook geleerd heeft, dat er geen middel bekend is om rioolwater, hetwelk faecale stoffen bevat, te desinfecteeren en tegelijkertijd de waarde daarvan voor den landbouw te behouden.

Het is ook zeer goed bekend dat faecale stoffen, wanneer zij niet verdund zijn met water, en niet verzwakt door verlies van organische stoffen, zooals verrotting in de open lucht veroorzaakt, groote waarde voor den landbouw hebben.