is toegevoegd aan uw favorieten.

De rioolkwestie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Daar er maar weinig verschil tusschen het specifike gewigt van gemengde faecale stoffen en dat van water is, kan men aannemen dat gemiddeld iedere inwoner 0.80 ponden = 0.80 kan uitwerpt, te zamengesteld uit 7 doelen vloeibare en 1 deel vaste stoffen.

Door dat zij vrij van eene zekere hoogte vallen heeft er eene vermenging plaats waardoor een soort van dunne brij wordt gevormd, waaraan het gebruikte papier eene meer of mindere taaiheid geeft. In een huisgezin van 10 personen zou de hoeveelheid der massa omtrent 8 kan bedragen en eene pijp van 0.125 el diameter over eene lengte van 0.65 el vullen, hetwelk ongeveer de lengte der bogt is. Zij is evenwel zoo gevormd, dat de excreta van 4 personen genoeg zijn om eene hydraulische sluiting te maken.

Wanneer men nu aanneemt dat de hoofdbuis eene lengte heeft van 160 ellen, hetwelk in de meeste steden wel de grootste afstand is van de kruising van straten tot het midden van een blok huizen, zal deze ook een inhoud hebben van ciica 2 kub. el, gelijk aan dien van het reservoir met toebehooien. Wanneer dus de drukking in het reservoir gereduceerd is op 0.2o atmospheer, zal, wanneer de klep geopend wordt, het vacuum in de hoofdbuis gelijk aan 0.625 atmospheer worden, gevende eene nuttige drukking op de faecale stoffen in de bogten der privaten van 0.375 atmospheer, gelijk aan ± 0.4 ponden per vierk. duim. Daar nu de oppervlakte der excreta in de bogt (als in alle de buizen), 122 duim bedraagt, zal de drukking, daarop plotseling uitgeoefend, 122 x 0.4 = 48 ponden zijn; voorzeker meer dan genoeg om een volume van 8 ponden te verplaatsen. Want men moet niet vergeten dat dit volume niet behoeft opgeligt, maar alleen over een kort, gebogen, hellend vlak, naar beneden gejaagd te worden.

Hoever een volume excreta op deze wijze in een buis kan