is toegevoegd aan uw favorieten.

De rioolkwestie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eene drukking van omtrent pond per vierkante palm uitoefent en daardoor boomen met hunne wortels uit den grond rukt, daken en schoorsteenen vernielt, de bouwmaterialen daarvan op groote afstanden voortsleept en zelfs het lood van platte daken oprolt, terwijl de drukking met een vacuum van 3/8 atmospheer in de sekreetpijp 40 ponden per vierkante palm bedraagt, dan zal men zien dat de kracht, bij mijn systeem aangewend tot reiniging der buizen, gelijk is aan eene concentratie van omtrent 18 orkanen!

Geen wonder dan dat de eerste 20 ellen van de buis zoo rein zijn en er het laatste droppeltje vuil uit verwijderd is!

Er zijn weinig huizen waar de afstand van het sekreet tot het midden der straat meer dan 50 ellen bedraagt, zoodat er geen vrees is voor uiteenspatting der stof. Wanneer de afstand grooter mogt zijn, moet de buis een of meer naar beneden gerigte golfvormige bogten hebben, in welke de zich uitspreidende massa weer verzamelen kan. Proeven, door mij met glazen buizen van 0.01 diameter genomen, hebben doen zien dat door op deze wijze de uitgespatte vloeistoffen telkens weder te verzamelen, men de massa door een pijp van onbepaalde lengte kan drijven zonder eenig verlies waar te nemen.

Er is geen twijfel of de aangewende kracht is volkomen in staat om de tak- of zijbuis geheel te reinigen, en men kan zich daarvan gemakkelijk overtuigen bij het leegmaken eener beerput door een pneumatischen wagen; wanneer de slang opgehaald en er afgeschroefd wordt, zal men deze geheel rein van binnen vinden. Het verkregen nuttig effect is geheel hetzelfde als of een kolom water van omtrent 3.75 el hoogte op ééns er door heen spoelde. De winst evenwel, bij het gebruik van luchtdrukking verkregen, is dat men een beweegkracht gebruikt welke overal voorhanden is; dat men er water mede spaart, en de faecale stoffen van de verdunning bevrijd blijven, welke hunne waarde verminderen en ze onvervoerbaar maken zou.