is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der inwendige ziekten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

algemeene zwakte en bloedarmoede waargenomen. Gelijktijdige toename van het lichaamsgewicht wijst echter op stuwing.

Behandeling. Zoolang er kompensatie is zijn geneesmiddelen overbodig; de patiënt moet matigheid in alles betrachten, zich rustig houden en lichamelijke en geestelijke overspanning en sterke gemoedsaandoeningen zooveel mogelijk vermijden.

Geregelde lichaamsbeweging, waarbij geen kortademigheid mag optreden, heeft evenals het gebruik van baden meestal een gunstigen invloed. De patiënt moet verder matig zijn in het gebruik van alkohol en tabak, hoewel hij zich niet alle genotmiddelen behoeft te ontzeggen.

Van veel belang is geregeld voor goede ontlasting te zorgen.

Wanneer de bloedsomloop ook bij krachtige lichamelijke inspanning volkomen voldoende blijkt, is het in het geheel niet noodig den patiënt als hartlijder te behandelen.

Bij dekompensatie is volstrekte bedrust noodzakelijk; wanneer deze niet voldoende werkzaam blijkt, geeft men eenige (4—5) dagen achtereen een digitalispreparaat (liefst digitalisbladeren) tot de hartwerking verbetert. Daarna wacht men tot de werking der digitalis verdwenen is en begint dan opnieuw. In de tusschenpoozen kan men een strophantus- of coffeïnepreparaat aanwenden; ook kan men kleine doses digitalis geven.

De digitalisbehandeling kan maanden lang volgehouden worden (Kuszmaul).

Indien door langdurig inwendig gebruik van digitalis maag- of darmstoornissen optreden, geeft men uitsluitend onderhuidsche inspuitingen van digaleen.

Als de digitalispreparaten niet helpen of in het geheel niet verdragen worden, (sommige personen zijn overgevoelig ervoor) komen tinctura strophanti of coffeïnepreparaten in aanmerking; dikwijls wordt de digitalis ook beter verdragen wanneer het middel als infuus per rectum toegediend of in verbinding met chinine gegeven wordt.

De gelijktijdige toediening van chinine werkt vooral gunstig bij bloeddrukverhooging en bij extrasystolie.

Wanneer de waterzucht niet voor digitalis wijkt, maakt men daarnaast gebruik van diuretine; gewoonlijk werkt digitalis daarna beter.