is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der inwendige ziekten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geregelde gebruik van groote hoeveelheden alcohol („Münchener Bierherz", resp. „Tübinger Weinherz"), is nog niet met zekerheid uitgemaakt.

Arteriosklerose en slepende nephritis, die met verhooging van den bloeddruk in den grooten bloedsomloop gepaard gaan, geven vooral aanleiding tot hypertrofie van de linker kamer, terwijl bij longemphyseem in hoofdzaak de rechter kamer vergroot is. De hartaandoening bij longemphyseem wordt n.1. veroorzaakt door den ondergang van een groot aantal longcapillairen en den verminderden invloed van de ademhaling op den bloedsomloop in de longen, welke factoren op den duur tot stuwing in den longslagader voeren.

Hartuitzetting door lichamelijke overinspanning (langdurige marschen, overdreven sport) wordt het meest waargenomen in de puberteit en hoofdzakelijk bij personen, die niet aan zulke inspanning gewend zijn.

De hartafwijkingen bij de ziekte van Graves-Basedow (krophart) zijn het gevolg van gifwerking of de aanhoudende tachycardie; in zeldzame gevallen kan ook een zeer groote struma simplex een hartlijden veroorzaken en wel door belemmering van de ademhaling (mechanisch, pneumisch of dyspnoïsch krophart).

De hartbezwaren bij vetzucht ontstaan door samenwerking van verschillende factoren. In de eerste plaats draagt een beperking van de ademhaling ook hier veel tot het ontstaan bij; de sterke vetafzetting in den borstwand, het mediastinum en de buikorganen (net, lever- en nierkapsel) bemoeilijkt n.1. de uitzetting der longen en de samentrekking van het middenrif. Verder speelt de vetophooping om het hart een belangrijke rol, terwijl misschien ook het tusschen de hartvezels gelegen vet, dat door druk een deel der spiervezels te gronde doet gaan, tot het ontstaan der hartzwakte bijdraagt.

Verschijnselen. Het hoofdverschijnsel is langzaam zich ontwikkelende hartzwakte; op den duur treden vroeger of later stuwingsverschijnselen op.

Aanvankelijk wordt slechts over hartkloppingen, een beklemd gevoel op de borst en kortademigheid geklaagd, welke bezwaren bij beweging verergeren.